Marec 2017

Stránka / 1       
[Kosit začína rozmiestňovať veľkokapacitné kontajnery]
02.03.2017

Vážení obyvatelia mestskej časti Košice - sídlisko Ťahanovce, od marca 2017 začala firma KOSIT umiestňovať veľkokapacitné kontajnery na zber veľkorozmerného odpadu podľa priloženého harmonogramu.

viac
[ZŠ Bruselská pripravuje Deň otvorených dverí]
20.03.2017

Pozvánku na Deň otvorených dverí a Informácie o zápise detí do 1. ročníka Základnej školy Bruselská 1 si môžete prečítať na priložených letákoch. Podrobnosti sa dozviete na stránke ZŠ  http://zsbruselska.edupage.org/

viac
[Potravinová pomoc]
22.03.2017

V kultúrnom stredisku na Budapeštianskej 30 dnes (22.3.2017) pracovníci Gréckokatolíckej eprchiálnej charity Bc.Beáta Ovčáčková a Dávid Knap odovzdávali potravinové balíčky.

viac
[Územné konanie - obchodné centrum]
27.03.2017

Zverejňujeme oznámenie o začatí územného konania k  návrhu na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „Obchodné centrum Ťahanovce, Budapeštianska ul., (Americká trieda), Košice v katastrálnom území Nové Ťahanovce.

viac
[Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru vo verejnom priestore]
28.03.2017

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach  (ďalej len OR HaZZ) vypracovalo v zmysle § 21 písm. l) zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi opatrenia na zabezpečenie úloh a povinností súvisiacich s ochranou lesov pred požiarmi.

viac
[Pozvánka na ŠACHOVÝ TURNAJ]
30.03.2017

V sobotu 1. apríla organizuje mestská časť tradičný šachový turnaj  mestskej časti. Podujatie je pre všetky vekové skupiny. Tešíme sa na vašu účasť.

viac
Stránka / 1