Február 2017

Stránka / 1       
[Ako sa správne brániť exekúciám - pozvánka na prednášku]
11.02.2017

Ako sa brániť exekúcii, ako sa zbaviť dlhov, ako sa právne brániť - zaujímavá prednáška odborníkov - verejných obhajcov z Centra správnej pomoci pre obyvateľov mestskej časti

viac
[Samospráva hľadá alternatívu uzamykania kontajnerovísk]
23.02.2017

Dnes (23.2.2017)  starosta mestskej časti JUDr. Cyril Betuš spolu s poslancami, predsedami komisií MZ MČ Košice -Sídlisko Ťahanovce - výstavby Ing. Ladislavom Olexom, PhD. a finančnej komisie Ing. Milanom Drotárom navštívil mesto Moldava nad Bodvou s cieľom zoznámiť sa s výstavbou a prevádzkou novozriadených podzemných kontajnerovísk na komunálny odpad.

viac
Stránka / 1