August 2017

Stránka / 1       
[Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov]
04.08.2017

Vyhlásenie Hasičského a záchranného zboru SR o  Čase so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru na území okresov Košice I až IV a okresu Košice – okolie od 04.08.2017 od 6°° hod.

  Celý dokument nájdete v prílohe.

viac
[Roztancujme Ťahanovce_nové aktivity v CVČ]
08.08.2017

Od septembra sa môžu deti, ktoré zaujíma tanec a kreativita do tanečného krúžku v Centre voľného času na Juhoslovanskej ulici. Bližšie informácie nájdete na priloženom plagáte.

viac
10.08.2017

Vážení spoluobčania, už druhý deň riešime problém okolo osvetlenia na Hanojskej a Havanskej ulici. Dnes je už jasné, že nedošlo ani k cudziemu zásahu ani k iným objektívnym príčinám, ale vlastník rozvodnej stanice, ktorým nebolo mesto Košice jednoducho ukončil činnosť a rozvodnú stanicu dal odhlásiť. Dnes ju mesto Košice prihlásilo v elektrárňach a večer by už osvetlenie malo fungovať. Poruchy osvetlenia po odchode firmy ElToDo z Košíc môžete hlásiť v elektrickom dispečingu DPMK na te. čísle 6407345.

 Emil Petrvalský - zástupca starostu

viac
[Víťazstvá, ktoré pomáhajú]
28.08.2017

Biela pastelka, symbol pomoci v na prvý pohľad neriešiteľných situáciách v živote nevidiacich a slabozrakých, kreslí bielu čiaru na tmavej ceste. Každá z nich sa premení na pomocnú ruku podanú pri snahe naučiť sa samostatne a najmä bezpečne chodiť s bielou palicou, variť, postarať sa o domácnosť, pracovať s počítačom a mnoho iných činností, z ktorých každá je malým víťazstvom. Víťazstvom, ktoré ľuďom so zrakovým postihnutím pomôže viesť plnohodnotný život.

viac
[CHCETE CVIČIŤ KARATE?]
30.08.2017

Nábor detí do Krate klubu UNION Košice sa uskutoční 4. septembra 2017. Bližšie informácie nájdete v priloženom letáku

viac
Stránka / 1