Január 2015

Stránka / 3        nasledujúce
[Starosta sa stretol s bývalými súpermi]
02.01.2015

V posledný deň v roku sa stretol starosta mestskej časti Cyril Betuš na pracovnom rokovaní so všetkými kandidátmi na starostu našej mestskej časti, už nie ako volebných súperov, ale ...

viac
[Záver roka starostu mestskej časti bol pracovný]
02.01.2015

V závere roka  prijal starosta mestskej časti na miestnom úrade  známeho aktivistu pôsobiaceho vo veciach problémov marginalizovaných skupín obyvateľstva a  ...

viac
[Starosta mestskej časti si uctil pamiatku Arpáda Račku]
07.01.2015

Starosta mestskej časti Cyril Betuš v sprievode členov miestnej rady podpisom kondolenčnej listiny vo Východoslovenskej galérii v Košiciach si v stredu 7. januára 2015 uctil ...

viac
[Mestskí poslanci rokovali so starostami Džungle i Ťahanoviec]
07.01.2015

Svoje predsavzatie spojiť sily pre riešenie vecí v prospech občanov  starosta mestskej časti Cyril Betuš berie vážne. Po decembrovom stretnutí s kandidátmi na starostu ...

viac
[Zasadal výbor Spoločnosti seniorov]
08.01.2015

Vo štvrtok 8. januára 2015 navštívil starosta mestskej časti Cyril Betuš rokovanie výboru Spoločnosti seniorov pri MČ Košice-Sídlisko Ťahanovce v kultúrnom stredisku ...

viac
[Zber vianočných stromčekov]
09.01.2015
Mesto Košice začalo dnes so zberom vianočných stromčekov ako odpadu zo zelene. Vianočné stromčeky môžete uložiť k stanovištiam zberných nádob určených na zber komunálneho odpadu a ...
viac
[Zasadajú odborné komisie]
13.01.2015

V pondelok 12. januára 2015 uviedol do činnosti starosta mestskej časti Cyril Betuš prvú z piatich odborných komisií, ktoré kreovalo miestne zastupiteľstvo na svojom ustanovujúcom zasadnutí ...

viac
[Pre cyklistov]
13.01.2015

Rekreační cyklisti, ale aj tí, ktorí denne využívajú bicykel ako dopravný prostriedok, majú možnosť pripomienkovať návrhy na úpravu i dobudovanie cyklotrás ...

viac
[Zasadali ďalšie odborné komisie]
13.01.2015

V tomto týždni po prvý raz zasadajú novovytvorené odborné poradné orgány zastupiteľstva, ktoré spravidla zasadajú pred najbližším rokovaním ...

viac
[Okrskové komisie referenda zložili sľub]
14.01.2015

V stredu 14. januára 2015 zložili členovia okrskových komisií referenda, ktoré sa bude konať 7. februára 2015, slávnostný sľub do rúk starostu mestskej časti Cyrila Betuša. 

viac
Stránka / 3        nasledujúce