Riešili problém s prevádzkou v pasáži

29.01.2019

Za začiatok mediačného konania bolo možné považovať 28.1.2019 úvodné stretnutie starostu mestskej časti Miloša Ihnáta so zástupcami vlastníkov bytov v bytovom dome na Budapeštianskej č.2 a konateľkou spoločnosti ŠARIŠČAN s.r.o., ktorá prevádzkuje pohostinské zariadenie Reštaurácia u Katky. Prítomní prerokovali dlhotrvajúci problém zníženia komfortu bývania nad prevádzkou. Riešenie problému nie je jednoduché a určite si vyžiada ďalšiu komunikáciu dotknutých strán.