Spoločnosť LIDL je v otázke parkovania ústretová

28.01.2019

Na pozvanie starostu mestskej časti Miloša Ihnáta sa v podndelok 28.januára 2019 uskutočnilo stretnutie vedenia mestskej časti so zástupcami spoločnosti LIDL. Predmetom rozhovoru  bola spolupráca oboch strán pri zabezpečení komfortu nakupovania  a parkovania v OC LIDL na sídlisku Ťahanovce. Zástupcovia predajcu ubezpečili starostu mestskej časti, že LIDL má záujem vyjsť v ústrety obyvateľom sídliska Ťahanovce v otázke parkovania, avšak nie na úkor zákazníkov.  Znamená to, že podmienky parkovania pri OC LIDL, ktoré spoločnosť vydala, uprednostňujú počas doby, kedy je predajňa otvorená, zákazníkov predajne  - parkovanie je spoplatnené počas celého týždňa, teda aj počas víkendu,  v čase od 8.00 do 19.00 hod , avšak v nočných hodinách je parkovisko plne k dispozícii obyvateľom mestskej časti.  Spoločnosť pracuje na tom, aby vychádzanie z parkoviska aj počas noci bolo pre parkujúcich bezproblémové. V súčasnosti je obchodná prevádzka LIDL na sídlisku Ťahanovce v rekonštrukcii, preto aj parkovanie v jeho okolí nie je sprístupnené.  Opätovné otvorenie predajne je naplánované na 25. februára 2019. Na nočné parkovanie bude k dispozícii cca 30 parkovacích miest.
Starosta Miloš Ihnát prosí obyvateľov mestskej časti, ktorí majú o parkovanie v okolí LIDLU  v nočných hodinách záujem, aby boli maximálne disciplinovaní.