Starosta predložil DPMK požiadavky Ťahanovčanov na MHD

25.01.2019
Dnes o 14. hodine absolvoval starosta mestskej časti Miloš Ihnát spolu s dvoma zástupcami obyvateľov sídliska Ťahanovce rokovanie v sídle DPMK , a.s. k možnostiam vylepšenia našej sídliskovej MHD.  Z výsledkov rokovania vyplýva, že nakoľko je podnik v strate 3 milióny EUR,  nemožno počítať s uspokojením všetkých požiadaviek Ťahanovčanov. Automaty na lístky za 10 000 eur pri šetriacom režime krízového manažmentu nepripadajú do úvahy. Čo sa vylepší, je doplnenie cestovných lístkov do všetkých predajní, kde boli aj doposiaľ a nemajú ich. Čo sa týka úpravy liniek, mal by sa riešiť priamy spoj k starej nemocnici, reálne  je aj riešenie linky č.10 vo večerných hodinách, ktorá je problematická. Linka č.18 v rannej špičke by mala mať nie malý , ako doposiaľ , ale veľký autobus. Predĺženie linky č 25, ktoré vyrokovala mestská časť Ťahanovce, je tiež v riešení. Výsledok závisí od rozhodnutia dopravnej polície. Hmatateľné výsledky z dnešného rokovania môžeme očakávať najskôr v marci 2019, keď budú známe presné ekonomické výsledky podniku. Po ich prezentácii a následných  prepočtoch by  sa tieto zmeny - vylepšenia mali zrealizovať. Ostatné autobusové linky  (56,54 ) dopravný podnik riešiť nehodlá, nakoľko by to bolo neefektívne. Zároveň v žiadnom prípade nie je možné zasahovať  do logistickej siete prepravy. Pán Hurta navrhol zmenu názvu zastávky v blízkosti pošty  13  na Pri Pošte namiesto Bruselská. Starosta Miloš Ihnát odovzdal DPMK všetky podklady a dostal prísľub, že sa nimi budú kompetentní seriózne zaoberať. Zmena malého autobusu pri linke č. 18 v špičke za veľký autobus by mala byť riešiteľná ihneď.