Mestská časť opäť získala ocenenie za pomoc chudobným

24.01.2019

Starosta mestskej časti Miloš Ihnát 23. januára 2019 prevzal  od zakladateľky občianskeho združenia Maják nádeje Soni Vancákovej  ocenenie, ktoré opätovne získala mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce za pomoc chudobným v meste Košice.  Mestská časť túto charitatívnu organizáciu pravidelne podporuje a pomáhajú aj samotní Ťahanovčania. Je skvelé, že sa sídlisko Ťahanovce môže hrdiť aj týmto titulom.

Občianske združenie Maják nádeje zo srdca ďakuje za každú poskytnutú pomoc núdznym, najbližšie tak môžete urobiť  akcii s reťazcom TESCO.

-raj-