Zapojme sa do roku dobrovoľníctva!

22.01.2019

Naše mesto má za sebou viaceré úspechy v oblasti športu, kultúry, v aktivite však ani teraz nezaháľa. Tentoraz sa Košice prihlásili k ušľachtilej myšlienke dobrovoľníctva. Hovorí sa, že dobrých ľudí nikdy nie je dosť. Určite je ich veľa aj v našom meste a na sídlisku Ťahanovce.Každoročne organizujú brigády na očistu okolia sídliska a lesoparku, starajú sa bez odmeny o okolie svojich domov, organizujú podujatia pre deti, pomáhajú v charitatívnej činnosti občianskych združení, darujú krv...venujú svoj drahocenný čas nám ostatným úplne nezištne a radi.
Milí Ťahanovčania,  ak Váš čas a chuť zapojiť sa do dobrovoľníckej činnosti v rámci  roku dobrovoľníctva,  pretrváva, radi uvítame vaše projekty, nápady, či výsledky vášho snaženia a budeme ich šíriť do sveta. Každý podnet  alebo návrh spolu preberieme a zhodnotíme možnosti jeho realizácie.

Veľkou výzvou je napríklad nadchod na Americkej triede, ktorý  si žiada zhodnotenie a skrášlenie. Ak máte nejaké podnety a nápady, či hotové projekty , ktoré by sa dali v rámci roku dobrovoľníctva pre  úpravu  tohto nadchodu  realizovať, obráťte sa na miestny úrad, spolu s odborníkmi Vaše návrhy vyhodnotíme a pomôžeme pri ich realizácii.

Vaše návrhy očakávame na adrese miestneho úradu, Americká trieda 15, elektronicky na adrese:

mutah@tahanovce.sk, alebo príďte osobne predstaviť svoje projekty vedeniu mestskej časti.