Vedenie mestskej časti navštívilo sídlisko KVP

21.01.2019

V pondelok 21. januára 2019 navštívil starosta mestskej časti Miloš Ihnát samosprávu sídliska KVP, ktorá po decembrových voľbách zmenila svoje vedenie, aby sa oboznámil s možnosťami spolupráce pri presadzovaní záujmov obyvateľov oboch mestských častí.  Miloša Ihnáta zaujímalo, ako hodnotia predstavitelia i občania sídliska KVP možnosť zabezpečovať si po vlastnej línii zimnú údržbu komunikácií, starostlivosť o zeleň a celoročné kosenie - kompetencie, ktoré pre sídlisko Ťahanovce zabezpečuje mesto. Skúsenosti s týmito kompetenciami majú KVP-čkári výborné vrelo to doporučujú ostatným mestským častiam. Pri tejto príležitosti vyjadril starosta sídliska KVP  podporu pri otvorení Štatútu mesta Košice a posilneniu kompetencií mestských častí, ako aj zvýšeniu podielových daní pre mestské časti.
Druhou dôležitou témou, ktorá bola predmetom spoločného stretnutia, bolo oboznámenie sa s možnosťami fungovania mobilnej ľadovej plochy, ktorú KVP má, ale v súčasnosti nevyužíva. Naša mestská časť zvažuje využiť priestor bývalého skateparku aj na realizáciu podobnej ľadovej plochy pre zimné športy (korčuľovanie, hokej), avšak starosta mestskej časti bol zo strany KVP upozornený na vysokú základnú investíciu na zriadenie takejto ľadovej plochy, ako aj na jej náročnú prevádzku. V neposlednom rade je súčasťou ľadovej plochy aj chladiaci agragát, ktorý je dosť hlučný a vzniká tu obava, že v priamej blízkosti obytných domov, by bol veľmi rušivým prvkom.