Starostu mestskej časti ocenila Matica slovenská

13.01.2017

V Dome Matice slovenskej v Košiciach  sa 12. januára 2017 uskutočnilo slávnostné zasadanie pri príležitosti 24. výročia vzniku Slovenskej republiky. S príhovormi vystúpili podpredseda MS z Martina JUDr. Marián Gešper, predseda miestneho odboru MS v Košiciach JUDr. Ján Buleca, starosta MČ Košice - Sídlisko Ťahanovce JUDr. Cyril Betuš a riaditeľ Domu Matice slovenskej v Košiciach Michal Matečka. Všetci hostia vyzdvihli veľký význam vzniku samostatnej Slovenskej republiky a ocenili dosiahnuté výsledky práce a snaženia, poctivú prácu trpezlivosť,  s akou znášame ťažkosti tejto doby. Všetkým matičiarom zaželali veľa síl do ďalších rokov tvorivej práce. V závere slávnosti hostia odovzdali starostovi MČ Košice-Sídlisko Ťahanovce -  JUDr.Cyrilovi Betušovi - Pamätný list Matice Slovenskej za zásluhy a aktívnu činnosť pre Matičnú členskú základňu.

Ing. Janka Rajňáková