Nariadenie starostu z dôvodu výskytu vtáčej chrípky

10.01.2017

Starosta mestskej časti Košice - Sídlisko Ťahanovce

 

 

č. j. :17/2017                                                                                                                           Košice, 10.1.2017

NARIADENIE

V súvislosti so zistením a potvrdením choroby - vtáčej chrípky, ktorá môže predstavovať vážne nebezpečenstvo pre zdravie zvierat a ľudí, Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice-mesto v súlade so zákonom č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v platnom znení zaradila mestskú časť časť Košice-Sídlisko Ťahanovce do pásma dohľadu od ohniska nákazy, ktorým je ZOO Košice, Široká 31, Košice.

Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice-mesto prijala pre pásmo dohľadu Opatrenia č.k.:2017/3-120/3, na základe ktorých

nariaďujem

do odvolania všetkým majiteľom a držiteľom chovov hydiny, holubov a vtákov chovaných v zajatí v mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce:

1.      Písomne oznámiť chov hydiny, holubov a vtákov chovaných v zajatí mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce.

2.      Zabezpečiť chov hydiny, holubov a vtákov, chovaných v zajatí v uzavretých priestoroch alebo v chovných priestoroch tak, aby nemohlo dôjsť ku kontaktu chovanej hydiny alebo iných chovaných vtákov s voľne žijúcim vtáctvom.

3.      Bezodkladne oznámiť na RVPS Košice-mesto (tel.č.: 7961812, 7691822) akékoľvek príznaky vtáčej chrípky u hydiny, holubov a iných vtákov chovaných v zajatí podľa kritérií:

pokles príjmu krmiva a vody viac ako 20 %,

- pokles v produkcii vajec o viac ako 5% trvajúci dlhšie ako 2 dni, týždenná miera úmrtnosti vyššia ako 3%,

akýkoľvek klinický prejav alebo posmrtnú zmenu, ktorá svedčí pre vtáčiu chrípku.

4.      Minimalizovať počet ľudí, ktorý prichádzajú do styku s hydinou.

5.      Nenapájať hydinu vodou zo zásobníkov povrchových vôd prístupných voľne žijúcemu vtáctvu.

Regionálna veterinárna správa Košice-mesto zároveň vydala do odvolania zákaz

1.      presunu živej a zabitej hydiny a vajec a iného vtáctva z chovov,

2.      manipulácie s použitou podstielkou a hnojom bez povolenia,

3.      konania zhromažďovania hydiny alebo iných vtákov.

 

 

Nesplnenie uvedených nariadení a zákazov bude považované za porušenie zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v platnom znení.

 

JUDr. Cyril Betuš


 


 

Dokumenty na stiahnutie
(10.01.2017, veľkosť: 641.58 KB)