Aktuality

<< PRÍSTUP K STARŠÍM AKTUALITÁM A OZNAMOM CEZ PONUKU VĽAVO 

Stránka / 11        nasledujúce
[V júni začína ďalší výcvikový kurz pre psíkov]
17.05.2021
Vážení držitelia psov, mestská časť pre Vás opäť pripravuje bezplatný výcvikový kurz základnej poslušnosti psíkov v čase od 3.6.2021 do 5.8.2021 vždy vo štvrtok o 17.00 hod. Aténska ul. na lúke pod oporným múrom. Súčasťou poslednej hodiny bude minisúťaž.
Na kurz je potrebné sa pred jeho začiatkom vopred prihlásiť na tel. čísle 0910 498 700, alebo  0944 973 072, prípadne mailom na agenturahafhaf@gmail.com, zdara@tahanovce.sk
Keďže maximálny počet prihlásených na jeden kurz je 10, tí, ktorí sa nedostanú do prvého kurzu, budú mať šancu ešte v jeseni v kurze, ktorý bude prebiehať od 26.8.202 do 28.10.2021.
viac
[Ihrisko pre psy čaká úprava]
14.05.2021

Na základe podnetov občanov bola  za účasti majiteľky agentúry HAF HAF Martiny Debnárikovej, ktorá okrem iného  navrhuje aj  prvky do kynologických parkov a realizuje už tretí rok výcvik psov v mestskej časti, vykonaná obhliadka už existujúceho ihriska pre psov  na Európskej triede. V rámci ústretovosti voči tam bývajúcim bolo navrhnutých niekoľko úprav ihriska tak, aby bolo bývanie v jeho blízkosti komfortnejšie. Malo by byť vymenené oplotenie, úprava a doplnenie mobiliáru a za oplotením by mali byť vysadené stromy.

viac
[Budujeme dažďové záhrady]
13.05.2021

Sídlisko Ťahanovce bude mať prvú dažďovú záhradu. Buduje sa medzi Aténskou 11 a 12 vedľa chodníka. Donedávna zaplavovaný chodník po výdatných dažďoch bude minulosťou.  Voda z chodníka bude odvádzaná k zeleni. Dažďová záhrada je výsledkom spolupráce mestskej časti s Dobrovoľníckym  centrom  KSK a Správou mestskej zelene. Zároveň získa chodník v tejto úrovni nové obrubníky a asfalt.

viac
[Začína zber dát pre medzinárodný projekt PIAAC Slovensko]
12.05.2021
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (ďalej aj NÚCEM) bude od mája do augusta 2021 realizovať pilotnú fázu medzinárodného výskumu vedomostí a zručností dospelých s názvom Medzinárodné hodnotenie kompetencií dospelých (PIAAC - Programme for International Assessment of Adult Competencies), do ktorého je zapojených viac ako 40 krajín sveta. Výskum sa zameriava na hodnotenie úrovne základných vedomostí a zručností potrebných pre úspešné uplatnenie sa dospelých vo veku 16 - 65 rokov v bežnom živote a na pracovnom trhu. Vo výskume sa budú zisťovať čitateľské a matematické zručnosti a schopnosti riešiť problémy v technologicky vyspelom prostredí prostredníctvom informačno- komunikačných technológií.
 
viac
[DEŇ DETÍ S MASKOTMI MICKEY & MINNIE V PASÁŽI]
12.05.2021

Deň detí bude v našej mestskej časti v tomto roku netradičný a vzhľadom na nutnosť dodržiavania protiepidemických opatrení hlavne skromnejší. Na naše deťúrence však nezabúdame a ich sviatok si pripomenieme 1. júna v pasáži s maskotmi MICKEY & MINNIE v čase od 16.00 do 17.30 hod. Za milú básničku, či pesničku odmenia malých interpretov sladkosťou.

viac
[Začína výstavba ihriska ŽIHADIELKO]
10.05.2021

Vážení obyvatelia,

oznamujeme Vám, že v utorok, 11.05.2021 začína výstavba detského ihriska spoločnosti Lidl „Žihadielko“ na území pôvodného detského ihriska medzi Budapeštianskou 2 a Sofijskou 3 – 7. Pôjde o  demontáž starého ihriska, terénne úpravy a výstavbu nového ihriska. Práce budú prebiehať od 11.05.2021 do 23.07.2021 v čase od 6.30 – do 18:00. V ich dôsledku bude v uvedených časoch v lokalite medzi Budapeštianskou 2 – 16 a Sofijská 1 -15 zvýšená hlučnosť, prašnosť a výskyt stavebného odpadu. Prosíme Vás o strpenie a o nevyužívanie starého detského ihriska, blízkeho okolia a susediacej asfaltovej plochy. Za pochopenie ďakujeme.

Počas čakania na nové ihrisko si vaše deti môžu zasúťažiť

viac
[Mestská časť organizuje petíciu k vysporiadaniu pozemkov vo verejnom záujme]
09.05.2021

POZEMKY. Jedna zo závažných tém, ktorá   trápi mnohé slovenské mestá a obce. Nakoľko problém sa ťahá roky a nie je zatiaľ snaha zo strany štátu ho riešiť napriek tomu, že práve štát tento stav spôsobil, rozhodla sa mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce požiadať vás občania, vytvoriť tlak na štát a spúšťa celoslovenskú petíciu s cieľom riešiť z úrovne štátu neusporiadané vzťahy k pozemkom

viac
[Registračný týždeň v Košiciach]
07.05.2021

Nadácia DEDO realizuje v Košiciach registračný týždeň ľudí v bytovej núdzi. Chceme zistiť koľko rodín bez domova tu žije a aké sú ich potreby.
Pridajte sa k nám. Prihláste sa ako dobrovoľník a poďte s nami 23. – 30. mája do terénu. Nemusíte mať špeciálne vzdelanie ani skúsenosti. Stačí, ak máte 15 rokov, záujem o ľudí okolo seba a čas, ktorý nám venujete. Viac informácií nájdete na www.nadaciadedo.sk/registracny-tyzden/ Ak ste rodiny, ktoré trpia bytovou núdzou, môžete sa vopred nahlásiť a uviesť miesto svojho aktuálneho pobytu, prípadne kontakt, aby vás naši spolupracovníci našli a rozhovor s vami zrealizovali.  Formulár na prihlásenie  nájdete tu: 

Potrebujem pomoc | Všetci pre rodinu, n.o. (vsetciprerodinu.sk)
Rodiny sa môžu prihlásiť aj prostredníctvom kontaktu: Patrícia Lakatošová, lakatosova@nadaciadedo.sk, tel.: 0910 632 919, 055/728 97 02. 

viac
[Na Ťahanovciach pribudol hmyzí hotel]
06.05.2021

Na lúke pod Aténskou ulicou vo štvrtok 6. mája 2021 osadila Správa mestskej zelene  ďalší z hmyzích hotelov, ktoré už predtým pribudli v Starom meste a na Terase. Ich cieľom je pomôcť biodiverzite v mestskom prostredí. Hmyzí návštevníci ťahanovskej lúky  a jej okolia tak získajú svoje útočisko. Odborníci očakávajú, že pôjde predovšetkým o lietajúci hmyz, avšak priestor bude pripravený aj pre  lezúcich návštevníkov.  Hmyzím hotelom tak získa jeho osadenstvo možnosť prečkať zimu, ako aj úkryt na bezproblémové rozmnožovanie a tým na celkové zveľadenie životného prostredia v meste. O jeho  farebnú úpravu sa na Ťahanovciach postarajú žiaci zo Základnej školy Belehradská. 

viac
[Pomáhajú dobrovoľníci z Arcidiecéznej charity i Trash Heroes]
06.05.2021

Dobrovoľnícke činnosti v mestskej časti pokračujú. V súčasnosti sa do nich zapojili dobrovoľníci  - klienti Arcidiecéznej charity Košice, ktorí v dňoch 3. - 4. mája čistili odvodňovacie rigoly, svoju činnosť na sídlisku Ťahanovce 5. mája odštartovali aj členovia skupiny Trash Heroes Košice, ktorí sa budú do odstraňovania odpadu zapájať na báze pravidelnosti. V blízkej budúcnosti bude zorganizovaná spoločná brigáda pre verejnosť, o ktorej budú obyvatelia mestskej časti včas informovaní.

viac
Stránka / 11        nasledujúce