Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce
Aktuality
17.05.2021
Výcvikový kurz pre psov_plagát
Vážení držitelia psov, mestská časť pre Vás opäť pripravuje bezplatný výcvikový kurz základnej poslušnosti psíkov v čase od 3.6.2021 do 5.8.2021 vždy vo štvrtok o 17.00 hod. Aténska ul. na lúke pod oporným múrom. Súčasťou poslednej hodiny bude minisúťaž.
Na kurz je potrebné sa pred jeho začiatkom vopred prihlásiť na tel. čísle 0910 498 700, alebo  0944 973 072, prípadne mailom na agenturahafhaf@gmail.com, zdara@tahanovce.sk
Keďže maximálny počet prihlásených na jeden kurz je 10, tí, ktorí sa nedostanú do prvého kurzu, budú mať šancu ešte v jeseni v kurze, ktorý bude prebiehať od 26.8.202 do 28.10.2021.
Viac
14.05.2021
Venčovisko Aténska

Na základe podnetov občanov bola  za účasti majiteľky agentúry HAF HAF Martiny Debnárikovej, ktorá okrem iného  navrhuje aj  prvky do kynologických parkov a realizuje už tretí rok výcvik psov v mestskej časti, vykonaná obhliadka už existujúceho ihriska pre psov  na Európskej triede. V rámci ústretovosti voči tam bývajúcim bolo navrhnutých niekoľko úprav ihriska tak, aby bolo bývanie v jeho blízkosti komfortnejšie. Malo by byť vymenené oplotenie, úprava a doplnenie mobiliáru a za oplotením by mali byť vysadené stromy.

Viac
13.05.2021
Dažďová záhrada Aténska

Sídlisko Ťahanovce bude mať prvú dažďovú záhradu. Buduje sa medzi Aténskou 11 a 12 vedľa chodníka. Donedávna zaplavovaný chodník po výdatných dažďoch bude minulosťou.  Voda z chodníka bude odvádzaná k zeleni. Dažďová záhrada je výsledkom spolupráce mestskej časti s Dobrovoľníckym  centrom  KSK a Správou mestskej zelene. Zároveň získa chodník v tejto úrovni nové obrubníky a asfalt.

Viac

Všetky publikované aktuality...    

 

Všetky publikované oznamy...                                   


 

     
KATASTRÁLNA  MAPA

MESTSKÁ POLÍCIA ŤAHANOVCE

MESTO KOŠICE MHD


                                                                                                                                                                                                  

Kalendár podujatí

KONTAKT

     

PREHLÁSENIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJO

 
 
  OPATRENIA  COVID-19
     
                     INFOZÁKON  
 

               ÚRADNÁ  TABUĽA

 
                ÚRADNÉ HODINY
 
 

VEĽKOROZMERNÝ ODPAD HARMONOGRAM ROZMIESTNENIA KONTAJNEROV 

 
ŤAHANOVSKÉ  NOVINY