Komisia finančná a podnikateľská

Členovia komisie-poslanci:      Ing. Milan Drotár
(predseda)

Mária Borovská

Ing. ŠtefanBereš

MVDr. Jozef Figeľ

Ing. RNDr. EmilPetrvalský, CSc.