Poslanci - volebné obdobie 2018 - 2022

   Ing. Štefan Bereš

/NEZÁVISLÝ
KANDIDÁT/

   JUDr. Cyril Betuš

/ŠPORT DO KOŠÍC A NA VÝCHOD/

MVDr. JozeF Figeľ

/SAS, OĽANO, KDH, SMK/

Mgr. Mária Horváthová

/NEZÁVISLÁ
KANDIDÁTKA/Miroslav Janitor

/NEZÁVISLÝ
KANDIDÁT/

Ing. Branislav Jura, M.B.A.

/NEZÁVISLÝ
KANDIDÁT/

 

Martin Knap
 

/NEZÁVISLÝ
KANDIDÁT/

Ing. Juraj Mazák, Ing. Paed. IGIP

/SAS, OĽANO, KDH, SMK/

Ing. Ján Pavúk

/SAS, OĽANO, KDH, SMK/

Mgr. Zuzana Slivenská

/NEZÁVISLÁ
KANDIDÁTKA/

 

 

 

Ing. Stanislav Šimko

/SAS, OĽANO, KDH, SMK/

Miroslav Špak

/NEZÁVISLÝ
KANDIDÁT/

Mgr. Eva Zummerová

/SAS, OĽANO, KDH, SMK/