Poslanecké dni

Z dôvodu opatrení proti šíreniu koronavírusu  nie sú poslanecké dni vykonávané.
Svojich volených zástupcov môžete kontaktovať prostredníctvom telefónov alebo e-mailov,
ktoré sú zverejnené na našom webovom sídle.

Ďakujeme za pochopenie

  1. Poslanecké dni sú vykonávané poslancami Miestneho zastupiteľstva /MZ/ Mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce v abecednom poradí každú stredu /okrem dní, kedy sa koná zasadnutie MZ v čase od 16.00 do 17.00 hod. v budove miestneho úradu (Malá zasadačka), Americká trieda 15, Košice.

Poradové

číslo

Meno poslanca

Termín poslaneckého dňa

1

  Mgr. Ing. Miloš Ihnát

8.1.2020

   2   Mgr. Zuzana Slivenská  15.1.2020

3

Mgr. Ladislav Strojný

22.1.2020

4

Miroslav Špak

29.1.2020

5

JUDr. Cyril Betuš

5.2.2020

6

Ing. Štefan Bereš

12.2.2020

7

Martin Cuper

19.2.2020

8

MVDr. Jozef Figeľ

26.2.2020

9

Miroslav Janitor

4.3..2020

10

Mgr. Mária Horváthová

11.3.2020

11

Ing. Branislav Jura, MBA

25.3.2020

12

Ing. Juraj Mazák, Paed. IGIP

1.4.2020

13

Ing. Ján Pavúk

8.4.2020

14

Mgr. Zuzana Slivenská

15.4.2020

15

  Ing. Stanislav Šimko 22.4.2020
 16   Miroslav Špak 29.4.2020
 17   Mgr. Eva Zummerová 6.5.2020
18   Mgr. Ing. Miloš Ihnát 13.5.2020
19   Mgr. Zuzana Slivenská 20.5.2020
20   Mgr. Ladislav Strojný 27.5.2020
21   Miroslav Špak 3.6.2020
22   JUDr. Cyril Betuš 10.6.2020
23   Ing. Štefan Bereš 24.6.2020
  1. Postup pri vybavovaní podaní obyvateľov mestskej časti poslancami MZ v rámci poslaneckých dní:
  • Poslanec zastupiteľstva, vykonávajúci pohovor s občanom, zapíše potrebné údaje do „Knihy poslaneckých dní".
  • Podanie poslanec spracuje spoločne s prípadnými vyžiadanými stanoviskami tretích osôb. Písomnú odpoveď zašle občanovi a jednu kópiu uloží na podateľni miestneho úradu v lehote 30 dní.
  • Vo veci podania občana poslanec koná až do jeho konečného vyriešenia a uloženia do archívu prostredníctvom podateľne miestneho úradu
 

 

Spracovala: Jarmila Repčíková