Poslanecké dni

Harmonogram poslaneckých dní 

Poslanecké dni budú vykonávané poslancami Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce
v abecednom poradí každú stredu (okrem dní, kedy rokuje miestne zastupiteľstvo) v čase od 16.00 do 17.00 hod.  
na miestnom úrade, Americká trieda 15, Košice v miestnosti číslo 8.
Harmonogram na aktuálne obdobie je schválený miestnym zastupiteľstvom.

          

                                                                                                                                                                    

                                                                                           

                                                                                      

                                                                                            

                                                                                  

                                                                             

                                                                                    

                                                                                                

                                                                       

                                        

                                                       

Dokumenty na stiahnutie
(15.06.2018, veľkosť: 210.99 KB)