Zasadnutia miestneho zastupiteľstva

Časový plán zasadnutí miestneho zastupiteľstva,miestnej rady a komisií vo volebnom období 2018 - 2022

Program zasadnutí miestneho zastupiteľstva

Rokovací poriadok

Odmeny poslancov za rok 2019 

12. zasadnutie MZ  8.1.2020
 • hlasovanie
 • uznesenia
 • zápisnica
 • zvukový záznam
 • .materiály
11. zasadnutie MZ 18.12.2019
 • hlasovanie
 • uznesenia
 • zápisnica
 • obrazový záznam
 • materiály
10. zasadnutie MZ 
 • hlasovanie
 • uznesenia
 • zápisnica
 • zvukový záznam
 • materiály
9. zasadnutie MZ
 • hlasovanie
 • uznesenia
 • zápisnica
 • obrazový záznam
 • materiály
8. zasadnutie MZ
 • hlasovanie
 • uznesenia
 • zápisnica
 • zvukový záznam
 • materiály
7. zasadnutie MZ
 • hlasovanie
 • uznesenia
 • zápisnica
 • obrazový záznam
 • materiály
6. zasadnutie MZ
 • hlasovanie
 • uznesenia
 • zápisnica
 • zvukový záznam
 • materiály
5. zasadnutie
 • hlasovanie
 • uznesenia
 • zápisnica
 • zvukový záznam
 • materiály
4. zasadnutie
 • hlasovanie
 • uznesenia
 • zápisnica
 • zvukový záznam
 • materiály
3. zasadnutie
 • hlasovanie
 • uznesenia
 • zápisnica
 • obrazový záznam
 • materiály
2. zasadnutie 
 • hlasovanie
 • uznesenia
 • zápisnica
 • zvukový záznam
 • materiály
1. zasadnutie MZ
 • hlasovanie
 • uznesenia
 • zápisnica
 • obrazový záznam
 • materiály
Dokumenty na stiahnutie