Miestna rada

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Miestna rada je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom miestneho zastupiteľstva. Plní aj funkciu poradného orgánu starostu.
  2. V zložení miestnej rady sa prihliada na zastúpenie politických strán zastúpených v miestnom zastupiteľstve.
  3. Miestna rada sa schádza podľa potreby, najmenej raz za mesiac. Jej zasadnutie zvoláva a vedie starosta.
§16 - Zákon č.401/1990 ]

Ing. RNDr. Emil Petrvalský CSc.
Zástupca starostu

PaedDr. Uršula Ambrušová PhD.

MVDr. Jozef Figeľ


Ing. Ladislav Olexa PhD.

Mgr. Zuzana Slivenská

Dokumenty na stiahnutie
(05.03.2018, veľkosť: 333.53 KB)
(05.03.2018, veľkosť: 3.88 MB)
(20.12.2017, veľkosť: 3.15 MB)
(07.09.2017, veľkosť: 1.52 MB)
(29.06.2017, veľkosť: 492.8 KB)
(29.06.2017, veľkosť: 3.17 MB)
(29.06.2017, veľkosť: 1.63 MB)
(09.12.2016, veľkosť: 3.18 MB)
(05.12.2016, veľkosť: 1.6 MB)
(05.12.2016, veľkosť: 3.62 MB)
(05.12.2016, veľkosť: 2.06 MB)
(05.12.2016, veľkosť: 3 MB)
(05.12.2016, veľkosť: 1.8 MB)
(05.12.2016, veľkosť: 1.74 MB)
(05.12.2016, veľkosť: 856.43 KB)
(05.12.2016, veľkosť: 12.91 MB)