Úradné hodiny

Pondelok:

00

-

12 00

13 30

-

15 00

Utorok:

00

-

12 00

Streda:

00

-

12 00

1400

-

17 00

Štvrtok: 8 00 -

12 00

Piatok:

00

-

12 00

Na telefonické požiadanie (tel. č. 055 / 636 04 30) a po dohode s príslušným referentom,
 je možnosť vybaviť súrnu záležitosť počas pracovného týždňa aj mimo úradných hodín.