Oddelenia a referáty

Oddelenie organizačno – právne

 

Oddelenie výstavby a životného
prostredia

  Vedúca: Mgr. Beáta Olšinárová    
           pravne@tahanovce.sk
     Vedúci: Ing. Alica Fedáková   
         vystavba@tahanovce.sk
 

Referát majetkovo-právny
Referát organizačno-právny
beata.olsinarova@tahanovce.sk

 

Referát podnikateľských činností a overovania listín a podpisov na listinách
Referát personálnej práce
andrea.levicka@tahanovce.sk

Referát organizačný a sekretariátu
jarmila.repcikova@tahanovce.sk

Referát organizačný a mediálny
janka.rajnakova@tahanovce.sk   
noviny@tahanovce.sk

Referát organizačný a informatiky

Referát organizačný - informátor

   

Referát výstavby
Referát stavebného poriadku, dopravy a spojov
alica.fedakova@tahanovce.sk
jaroslav.zdara@tahanovce.sk

Referát životného prostredia a čistoty, CO
marta.ferencova@tahanovce.sk

Referát PO, BOZP 
martin.matyasek@tahanovce.sk

Referát životného prostredia - údržbár

Referát vnútornej správy - upratovačka

Ekonomické oddelenie

 

Oddelenie správne a sociálne

  Vedúca: Mgr. Marta Baxová
   ekonomicke@tahanovce      
     Vedúca:  JUDr. Dana Sabová
   
socialne@tahanovce.sk
 

Referát rozpočtu
marta.baxova@tahanovce.sk

Referát účtovnej evidencie
maria.gedrova@tahanovce.sk

Referát práce a miezd
iveta.humayova@tahanovce.sk

Referát finančný
erika@hercegova@tahanovce.sk

Referát finančný - evidencia majetku mestskej časti

   

Referát správny
Referát sociálny
dana.sabova@tahanovce.sk
emilia.rimaiova@tahanovce.sk

Referát evidencie obyvateľstva
jana.buriankova@tahanovce.sk