Dôležité telefónne čísla

Dôležité telefónne čísla

Tiesňové volanie:   ( Záchranári,  Požiarnici, Pohotovosť, Polícia, SOS) :   tel. 112

 alebo:
 Hasiči: 150
 Záchranná služba: 155, 16 155
 Polícia – Ťahanovce:  636 15 79  alebo 158

 Mestská polícia:  úradovňa Ťahanovce  636 56 07 alebo 159,

Poruchy

– Porucha verejného osvetlenia – DPMK .
  + 421 55/ 640 7354 
   Kontakt je uvedený na stránke www.dpmk.sk v sekcii kontakty.

– Východoslovenská energetika, a. s., Košice
   Informácie a požiadavky spojené s dodávkou elektrickej energie  tel. 0850 123 333,          
   e-mail: info@vse.sk
   Nahlásenie poruchy v dodávke elektrickej energie – tel. 0850 123 332

– Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Košice
   Porucha dodávky vody –  pre Košice   tel. 055/79 52 420
   Porucha verejného vodovodu – v pracovnom čase tel.  055/642 75 07

– Slovenský plynárenský podnik – plyn – poruchová linka:  – tel. 0850 111 727
    Kontakt pre zákazníkov: mail: zakaznickalinka@spp.sk

– Kosit, a. s. – zber a odvoz odpadu  – dispečing  tel. 055/72 70 716,
   e-mail: odvoz@kosit-as.sk
   Čistenie a údržba komunikácií – dispečing tel. 055/72 70 78 
   e-mail: cistota@kosit-as.sk

Úrady

Magistrát mesta košice, Trieda SNP 1/A, Košice
- tel. 055/  6419 111
ostatné kontakty:
http://www.kosice.sk/clanok.php?file=servis.htm

Obvodný úrad, Komenského 52, Košice
– tel. 055/600 11 11
http://obvodny.urad-online.sk/obvodny-urad/kosice.php

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR v Košiciach
– Staničné námestie č. 9,
– tel. 055/680 55 55,    email:  ke@upsvr.gov.sk
http://www.upsvar.sk/ke.html?page_id=232158

Daňový úrad Košice, Železničná č. 1, 041 90 Košice
– tel. spojovateľ  055/783 01 11, 055/783 01 13, 783 04 03
https://www.financnasprava.sk/sk/institucie/institucia/_917d2d41-18f3-2c45-b4a0-53e99f36c8c1

Katastrálny úrad, Košice,  Južná trieda č. 82, Košice
-ústredňa: 055/ 281 80 33   email: kuke@skgeodesy.sk
http://katastralny.urad-online.sk/katastralny-urad/urad-kosice.php

Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru, Košice  
-tel. 055/726 81 11
https://web.vucke.sk/sk/uradna-tabula/povinne-informacie/kontakt/