Demografické údaje

Rok 2016:    
     
  Celkový počet obyvateľov: 22 176
    z toho muži 10 662
    ženy 11 514
     
  Zmeny v roku 2016  
     narodení 175
     zomrelí 63
     prisťahovaní 361
     odsťahovaní   639
       

    

      (Údaje sú  poskytnuté z databázy evidencie obyvateľov mestskej časti).