Charakteristika mestskej časti

ÚZEMIE MESTSKEJ ČASTI:

  Katastrálne územie celkom:  4,6 km2   Počet katastrov:  1
  Poľnohospodárska pôda celkom: 0,6 km2    z toho orná: 0,3 km2
  Lesná pôda celkom: 7,0 km2   z toho zalesnená: 7,0 km2
  Vodné plochy: 0,0 km2   Ostatné plochy:  2,4 km2
  Zastavaná plocha - sídlisko: 1,3 km2      

  Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce sa nachádza na severovýchodnom okraji Košíc. Susedí s mestskými časťami Košice-Džungľa, Košice-Dargovských HrdinovKošice-ŤahanovceJej súčasťou je aj časť areálu bývalej
magnezitky na jednej strane  a košické krematórium na strane druhej.
Základný kameň sídliska, dnes samostatnej mestskej časti, bol položený 5. mája 1985. Výstavba prvej časti trvala necelé štyri roky. V čase konštituovania samosprávnych orgánov v roku 1990 tu žilo 13 000 obyvateľov. Po deviatich rokoch v provizóriu bol v roku 1999 slávnostne otvorený nový miestny úrad, v ktorom sídli samospráva.

Za vyše tridsaťročnej existencie mestskej časti prešlo sídlisko dynamickým vývojom. Od roku 1990 tu vznikla celá sieť obchodov a služieb, detské ihriská, športoviská. Na jeseň v roku 1996 začalo slúžiť obchodné centrum Mila na Americkej triede (dnešný KLAS) a  v tom istom roku bolo oproti otvorené Squashcentrum. V budove v súčasnosti sídli ČSOB,   na poschodí je pohostinstvo ArKADIA. Nedávno bola zrealizovaná prístavba k budove, v súčasnosti sú tam prevádzky DM drogerie market, FRESH a KIK.  V susedstve bol v júni 2001 obyvateľom sídliska odovzdaný malý park s fontánou, ktorý si obľúbili najmä mamičky s deťmi. Novou dominantou mestskej časti v budúcnosti bude rímskokatolícky kostol, ktorý je vo výstavbe od roku 2005. V súčasnosti slúži pre účely bohoslužieb rímskokatolíckych veriacich Kaplnka Dominika Savia v bezprostrednej blízkosti stavby kostola. Pre gréckokatolíkov sú k dispozícii podobné priestory na Aténskej ulici.

  Mestská časť je klasickým sídliskom bez priemyslu. Kým v minulosti sa v blízkosti obytného súboru so žiadnym priemyslom nerátalo, v súčasnosti brzdia priemyselný a kultúrno-spoločenský rozvoj mestskej časti problémy s vysporiadaním vlastníckych vzťahov k pozemkom. Hospodársky potenciál tvoria menšie súkromné firmy v blízkosti bývalej magnezitky,ktoré však život na sídlisku ovplyvňujú len minimálne. Obchod a služby získali na kvalite výstavbou obchodných centier Klas, LiDL, FRESH, DM Drogerie, Coop a v blízkej budúcnosti pribudne supermarket Billa.  Rozširujúca sa sieť služieb prisieva k zlepšeniu životného prostredia a k zvýšenému záujmu o bývanie v tejto lokalite. 
Nachádza sa tu sedem materských škôl, tri základné školy, pošta, zdravotné stredisko, OO PZ SR, stanica mestskej polície a expozitúry štyroch bánk. 

  Športové aktivity sú sústredené v telocvičniach základných škôl (basketbal, karate, futbal, orientačný beh), v športovom areáli MČ na Bruselskej ulici s futbalovým ihriskom s umelým trávnikom , v športovom areáli Olympia s tenisovými dvorcami, futbalovým a pétangovým ihriskom, súčasťou ZŠ Belehradská je športový areál s novou atletickou dráhou. V mestskej časti sú obyvateľom k dispozícii dve súkromné posilňovne a jedno exteriérové fitness ihrisko na budapeštianskej ulici. V roku 2009 bolo do užívania odovzdané  futbalové ihrisko s umelým trávnatým povrchom pri ZŠ Bruselská, ktoré slúži futbalovému oddielu KAC Jednota Košice pri ZŠ Bruselská. V medziblokových priestoroch sú novovybudované i zrekonštruované ihriská pre deti rôznych vekových skupín.

  V mestskej časti pôsobí pri základných školách  Knižnica pre deti a mládež mesta Košice. Priestor v kultúrnom stredisku  MČ slúži pre usporadúvanie malých kultúrno-spoločenských a vzdelávacích podujatí a pre klubovú činnosť záujmových skupín.

  Základné občianske vybavenie dopĺňajú štyri lekárne, obchodná pasáž s malými prevádzkami, dve reštaurácie,  tri veterinárne ambulancie, firma SWAN poskytujúca internetové služby v káblových rozvodoch mestskej časti, veľkoobchod pre podnikateľov Metro vrátane čerpacej stanice a  čerpacia stanica Shell. V priemyselnej zóne sídli niekoľko priemyselných podnikov  a inštitúcií.

  Na území mestskej časti sa nachádza krematórium.

  V blízkosti mestskej časti sa nachádza rekreačná zóna Anička s letným kúpaliskom Ryba. V hornej časti sídliska sa nachádza lesopark, ktorý poskytuje možnosti na prechádzky, cykloturistiku a rôzne športové aktivity. V lesoparku buduje mestská časť v spolupráci s mestskými lesmi náučný chodník, ktorý môžu využívať návštevníci, ako aj žiaci základných škôl.
 

V mestskej časti je 24 ulíc, najväčší počet z nich nesie názov po európskych hlavných mestách:

Americká trieda  Budapeštianska Havanská Pekinská
Aténska  Bukureštská Helsinská Pri hati
Ázijská  Čínska Juhoslovanská Sofijská
Belehradská   Dopravná Maďarská Varšavská
Berlínska  Európska trieda Magnezitárska Viedenská
Bruselská   Hanojská Na Demetri Zelený dvor