Zverejňovanie dokumentov

Dokument Partner IČO Suma Zverejnene  
Číslo: 2018_Z_032 SOMI Systems a.s. 36041432 4050 EUR s DPH 13.12.2018
Typ: Zmluva
Predmet: Zmluva o dielo č. GF18246
Číslo: 184419 VSE, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 44 483 767 44 483 767 250.63 EUR s DPH 06.12.2018
Typ: Faktúra
Predmet: vyúčtovanie elektriny 10/2018 úrad
Číslo: 184420 Správa mestskej zelene v Košiciach, príspevková organizácia, Rastislavova 79, 040 01 Košice - Juh, I 17 078 202 249.84 EUR s DPH 06.12.2018
Typ: Faktúra
Predmet: údržba pieskovísk 10/2018
Číslo: 184421 Lyreco CE, SE Panholec 220, 902 01 Pezinok, IČO 35 958 120 35 958 120 53.82 EUR s DPH 06.12.2018
Typ: Faktúra
Predmet: kancelárske potreby
Číslo: 184422 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO 36 391 000 36 391 000 1467.96 EUR s DPH 06.12.2018
Typ: Faktúra
Predmet: stravné lístky 12/2018
Číslo: 184423 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice, Garbiarska 4, 040 01 Košice, IČO 00 696 871 00 696 871 92.5 EUR s DPH 06.12.2018
Typ: Faktúra
Predmet: stravné lístky - šetriaca diéta
Číslo: 184424 KC TRADE Plus s r.o.,Budimír 394, 044 43 Budimír, IČO 50 710 362 50 710 362 763.8 EUR s DPH 06.12.2018
Typ: Faktúra
Predmet: papierové utierky, mydlo, toaletný papier
Číslo: 184425 Kateřina Nevelösová - NEVKA, Veľká Ida 401, 044 55 Veľká Ida, IČO 37 264 184 37 264 184 33 EUR s DPH 06.12.2018
Typ: Faktúra
Predmet: kontrola požiarnych vodovodov
Číslo: 184426 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty, s.r.o., Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava, IČO 35 708 1 35 708 182 10.89 EUR s DPH 06.12.2018
Typ: Faktúra
Predmet: benzzín, autoprevádzka 11/2/2018
Číslo: 184427 AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, 040 01 Košice, IČO 50 886 771 50 886 771 42.84 EUR s DPH 06.12.2018
Typ: Faktúra
Predmet: pramenitá voda 11/2018
Číslo: 184428 Stanislav Zeleňák - DIANA, Viedenská 22, 040 13 Košice, IČO 35 356 421 35 356 421 331.94 EUR s DPH 06.12.2018
Typ: Faktúra
Predmet: správa a prevádzka ŚA 11/2018
Číslo: 184429 Stanislav Zeleňák - DIANA, Viedenská 22, 040 13 Košice, IČO 35 356 421 35 356 421 331.94 EUR s DPH 06.12.2018
Typ: Faktúra
Predmet: stráženie ŠA a DI 11/2018
Číslo: 184430 RVC Košice, Hlavná 68, 040 01 Košice, IČO 31 268 650 31 268 650 33 EUR s DPH 06.12.2018
Typ: Faktúra
Predmet: seminár Účtovná závierka pre obce a mestá - 12.12.2018, p. Gédrová
Číslo: 184431 SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11, Bratislava 26, IČO 35 815 256 35 815 256 829 EUR s DPH 06.12.2018
Typ: Faktúra
Predmet: zemný plyn 12/2018
Číslo: 184432 ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO 36 191 400 36 191 400 231 EUR s DPH 06.12.2018
Typ: Faktúra
Predmet: zmluva - optirkcé vlákna 11/2018
Číslo: 184433 SWAN, a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava, IČO 47 258 314 47 258 314 118.5 EUR s DPH 06.12.2018
Typ: Faktúra
Predmet: Internet Optika 12/2018
Číslo: 184434 Iveta Sokolová - OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice, IČO: 33 634 319 33 634 319 47.34 EUR s DPH 06.12.2018
Typ: Faktúra
Predmet: prenájom kopírky - prevádzka 11/2018
Číslo: 184410 Ing. Orenčák Peter - O.R.O, Bukureštská 24, 040 13 Košice, IČO 14 350 912 14 350 912 1160.51 EUR s DPH 04.12.2018
Typ: Faktúra
Predmet: rekonštrukcia rampy KS
Číslo: 184411 Ing. Orenčák Peter - O.R.O, Bukureštská 24, 040 13 Košice, IČO 14 350 912 14 350 912 318.83 EUR s DPH 04.12.2018
Typ: Faktúra
Predmet: práce v KS - oprava muriva pánskeho WC
Číslo: 184412 TEHO, spol. s r.o., Komenského 7, 040 01 Košice, IČO 31 679 692 31 679 692 757.12 EUR s DPH 04.12.2018
Typ: Faktúra
Predmet: teplo, TÚV 10/2018 B 2-8

Stránka / 144        nasledujúce