Zverejňovanie dokumentov

Dokument Partner IČO Suma Zverejnene  
Číslo: 2018_Z_012 INVO, s.r.o 36214981 5937.6 EUR s DPH 21.03.2018
Typ: Zmluva
Predmet: Zmluva o dielo _ rekonštrukcia vzduchotechniky kultúrneho strediska
Číslo: 201805 PLAYSYSTEM, s.r.o., Ing, Jaroslav Bavlšík, Nám. L. Novomeského 1, 040 01 Košice, IČO 36 601 411 36 601 411 1000 EUR s DPH 14.03.2018
Typ: Objednávka
Predmet: oprava detských ihrísk
Číslo: 201807 Ing. Miroslav Mračko, EPOS, Pečnianska 6, 851 01 Bratislava, IČO 11 791 519 11 791 519 20 EUR s DPH 14.03.2018
Typ: Objednávka
Predmet: Komentovaný zákonník práce s príkladmi
Číslo: 2018_Z_011 Mesto Košice 00 691 135 183 EUR s DPH 12.03.2018
Typ: Zmluva
Predmet: Kúpna zmluva
Číslo: 184064 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO 35 848 863 35 848 863 157.6 EUR s DPH 08.03.2018
Typ: Faktúra
Predmet: mobily, mobilné operácie 8.1.-7.2.2018
Číslo: 184065 Ing. Horňák Ladislav - LAMIA, Milosrdenstva 22, 040 01 Košice, IČO 30 661 234 30 661 234 126.68 EUR s DPH 08.03.2018
Typ: Faktúra
Predmet: Potulky seniorov kultúrne akcie - seniori- tašky
Číslo: 184066 VSE, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 44 483 767 44 483 767 292.58 EUR s DPH 08.03.2018
Typ: Faktúra
Predmet: spotreba el.energie 01/2018
Číslo: 184067 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty, s.r.o., Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava, IČO 35 708 1 35 708 182 8.99 EUR s DPH 08.03.2018
Typ: Faktúra
Predmet: benzín, auto 02/1/18
Číslo: 184068 Komunálna poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group, Regionálne centrum prevádzky neživotného poisteni 31 595 545 345.19 EUR s DPH 08.03.2018
Typ: Faktúra
Predmet: havarijné poistenie služobného osobného auta
Číslo: 184069 SOTAC s.r.o., Južná trieda 1, 040 01 Košice, IČO 36 189 855 36 189 855 139.2 EUR s DPH 08.03.2018
Typ: Faktúra
Predmet: seminár pre obce - úradná tabuľa - webové sídlo - vývesná tabuľa
Číslo: 184070 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO 36 391 000 36 391 000 1957.28 EUR s DPH 08.03.2018
Typ: Faktúra
Predmet: stravné lístky 03/2018
Číslo: 184071 SOFTIP, a.s., Business Center Aruba, Galvanihon 7/D, 821 04 Bratislava, IČO 36 785 512 36 785 512 180 EUR s DPH 08.03.2018
Typ: Faktúra
Predmet: konzultácie Packet
Číslo: 184072 Stanislav Zeleňák - DIANA, Viedenská 22, 040 13 Košice, IČO 35 356 421 35 356 421 331.94 EUR s DPH 08.03.2018
Typ: Faktúra
Predmet: správa a prevádzka ŠA 02/2018
Číslo: 184073 Stanislav Zeleňák - DIANA, Viedenská 22, 040 13 Košice, IČO 35 356 421 35 356 421 331.94 EUR s DPH 08.03.2018
Typ: Faktúra
Predmet: stráženie ŠA a DI 02/2018
Číslo: 184074 RVC Košice, Hlavná 68, 040 01 Košice, IČO 31 268 650 31 268 650 33 EUR s DPH 08.03.2018
Typ: Faktúra
Predmet: seminár - verejné obstarávanie - Ing. Levická, 6.3.2018
Číslo: 184075 AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, 040 01 Košice, IČO 50 886 771 50 886 771 42.84 EUR s DPH 08.03.2018
Typ: Faktúra
Predmet: pramenitá voda 02/2018
Číslo: 184076 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty, s.r.o., Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava, IČO 35 708 1 35 708 182 51.85 EUR s DPH 08.03.2018
Typ: Faktúra
Predmet: benzín, autoprevádzka 02/18/2
Číslo: 201804 RESLOSLUŽBA VD Košice, Barčianska 66, 040 17 Košice Barca, IČO 00 168 581 00 168 581 0 EUR bez DPH 08.03.2018
Typ: Objednávka
Predmet: zviazanie materiálov miestneho a mestského zastupiteľstva
Číslo: 201806 IZOLA Košice, s.r.o. , Textilná 8, 040 12 Košice, IČO 36 184 497 36 184 497 4158.94 EUR s DPH 08.03.2018
Typ: Objednávka
Predmet: sanácia prievlakov dilatácie - POV B 24-26
Číslo: 2018_D_004 Igor Madár 11 967 838 0 EUR bez DPH 07.03.2018
Typ: Dodatok
Predmet: Dodatok č.2 k Dohode o vysporiadaní nákladov za teplo

Stránka / 122        nasledujúce