Zverejňovanie dokumentov

Dokument Partner IČO Suma Zverejnene  
Číslo: 2018_Z_005 KRASO CENTRUM Košice 31 299 318 150 EUR bez DPH 16.01.2018
Typ: Zmluva
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie
Číslo: 2018_Z_003 Arcidiecézna charita Košice 35 5140 27 200 EUR bez DPH 12.01.2018
Typ: Zmluva
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie
Číslo: 2018_Z_004 Združenie žien Slovenska v Košiciach 31 796 303 550 EUR bez DPH 12.01.2018
Typ: Zmluva
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie
Číslo: 2018_D_001 LUDOTO s. r.o. 47 368 934 0 EUR bez DPH 12.01.2018
Typ: Dodatok
Predmet: Dodatok číslo 1 k nájomnej zmluve na dočasné užívanie pozemku
Číslo: 2018_Z_002 OZ ADIUTOR 45009678 400 EUR bez DPH 09.01.2018
Typ: Zmluva
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie
Číslo: 174462 KOSIT a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice, IČO 36 205 214 36 205 214 239.2 EUR s DPH 04.01.2018
Typ: Faktúra
Predmet: posypový materiál
Číslo: 174463 Rotaprint, spol. s r.o., Košice, Pekinská 6, 040 13 Košice, IČO 36 188 794 36 188 794 915 EUR s DPH 04.01.2018
Typ: Faktúra
Predmet: Ťahanovské noviny 4/17
Číslo: 174464 KC TRADE Plus s.r.o., Havanská 3, 040 13 Košice, IČO 50 710 362 50 710 362 401.98 EUR s DPH 04.01.2018
Typ: Faktúra
Predmet: papierové utierky, vône do osviežovačov
Číslo: 2018_Z_001 CBK Minibuseuropa Ťahanovce 48 4112 72 500 EUR bez DPH 04.01.2018
Typ: Zmluva
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie číslo 3/2018/P
Číslo: 2017_Z_035 MAXIS TRADE s.r.o. 36 577 669 40163 EUR bez DPH 29.12.2017
Typ: Zmluva
Predmet: Zmluva o nájme športového areálu „Olympia“ číslo 1/2018/P
Číslo: 174451 TEHO, spol. s r.o., Komenského 7, 040 01 Košice, IČO 31 679 692 31679692 911.96 EUR s DPH 28.12.2017
Typ: Faktúra
Predmet: teplo, TÚV 11/2017 B 2-8
Číslo: 174452 TEHO, spol. s r.o., Komenského 7, 040 01 Košice, IČO 31 679 692 31679692 776.3 EUR s DPH 28.12.2017
Typ: Faktúra
Predmet: teplo, TÚV 11/2017 B 10-16
Číslo: 174453 TEHO, spol. s r.o., Komenského 7, 040 01 Košice, IČO 31 679 692 31679692 766.13 EUR s DPH 28.12.2017
Typ: Faktúra
Predmet: teplo, TÚV 11/2017 B18-24
Číslo: 174454 TEHO, spol. s r.o., Komenského 7, 040 01 Košice, IČO 31 679 692 31679692 855.76 EUR s DPH 28.12.2017
Typ: Faktúra
Predmet: teplo, TÚv 11/2017 B 26-30
Číslo: 174455 TEHO, spol. s r.o., Komenského 7, 040 01 Košice, IČO 31 679 692 31679692 576.59 EUR s DPH 28.12.2017
Typ: Faktúra
Predmet: teplo, TÚV 11/2017 B 34-40
Číslo: 174456 Ladislav Tóth - LT-TREND, Pražská 8, 040 11 Košice, IČO 40 412 423 40 412 423 1650 EUR s DPH 28.12.2017
Typ: Faktúra
Predmet: kancelársky nábytok
Číslo: 174457 Ing. Arch. Alexander Lami, Štítova 2, 040 01 Košice, IČO 10 688 391 10 688 391 3000 EUR s DPH 28.12.2017
Typ: Faktúra
Predmet: projektová dokumentácia - cyklotrasa
Číslo: 174458 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty, s.r.o., Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava, IČO 35 708 1 35 708 182 31.35 EUR s DPH 28.12.2017
Typ: Faktúra
Predmet: benzín, autoprevádzka 12/2017/1
Číslo: 174459 Miroslav Sokol - OPTIMAX, Tokajícka 4, 040 22 Košice, IČO 14 394 979 14 394 979 25.7 EUR s DPH 28.12.2017
Typ: Faktúra
Predmet: oprava kopírky Konica Minolta
Číslo: 174460 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO 35 848 863 35 848 863 149.66 EUR s DPH 28.12.2017
Typ: Faktúra
Predmet: mobily, mobilné operácie

Stránka / 117        nasledujúce