Zverejňovanie dokumentov

Dokument Partner IČO Suma Zverejnene  
Číslo: 2019_Z_024 CBK Minibuseuropa Ťahanovce 48 4112 72 750 EUR s DPH 18.07.2019
Typ: Zmluva
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie č. 11_P_2019
Číslo: 194244 Ľuboš Adamčík - L.A.Team, Slobody 2, 040 11 Košice - Západ, IČO 17 234 051 17 234 051 103.74 EUR s DPH 16.07.2019
Typ: Faktúra
Predmet: odev CO
Číslo: 194245 Jabrik Tomáš, Kupeckého 8, 040 01 Košice, IČO 35 352 973 35 352 973 167.74 EUR s DPH 16.07.2019
Typ: Faktúra
Predmet: oprava osvetlenia v KS
Číslo: 194246 Datacomp s.r.o., Moldavská cesta II 49/2413, 040 11 Košice, iČO 36 212 466 36 212 466 432 EUR s DPH 16.07.2019
Typ: Faktúra
Predmet: Microsoft Office pre podnikateľov 2019
Číslo: 194247 VVS, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice, IČO 36 570 460 36 570 460 67.57 EUR s DPH 16.07.2019
Typ: Faktúra
Predmet: vytýčenie smeru a výšky potrubia VV
Číslo: 194248 PLAYSYSTEM servis s.r.o., Rampová 4, 040 01 Košice, IČO 50 682 571 50 682 571 903.96 EUR s DPH 16.07.2019
Typ: Faktúra
Predmet: nerezové lavičky s operadlom
Číslo: 194249 PLAYSYSTEM servis s.r.o., Rampová 4, 040 01 Košice, IČO 50 682 571 50 682 571 1807.92 EUR s DPH 16.07.2019
Typ: Faktúra
Predmet: nerezové lavičky s operadlom
Číslo: 194250 AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, 040 01 Košice, IČO 50 886 771 50 886 771 72 EUR s DPH 16.07.2019
Typ: Faktúra
Predmet: polročný prenájom dávkovača vody II.polrok 2019
Číslo: 194251 AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, 040 01 Košice, IČO 50 886 771 50 886 771 35.7 EUR s DPH 16.07.2019
Typ: Faktúra
Predmet: pramenitá voda 06/2019
Číslo: 194252 FORT s.r.o., Magnezitárska 5, 040 13 Košice, IČO 36 190 535 36 190 535 1300 EUR s DPH 16.07.2019
Typ: Faktúra
Predmet: školenie CO, PO, BOZP 27.-28.6.2019
Číslo: 194253 AUTOCONT s.r.o., Bardejovská 1/C, 040 11 Košice, IČO 36 396 222 36 396 222 1272 EUR s DPH 16.07.2019
Typ: Faktúra
Predmet: počítače HP 200 G3 AiO
Číslo: 194254 SOMI Systems a.s., Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica, IČO 36 041 432 36 041 432 162 EUR s DPH 16.07.2019
Typ: Faktúra
Predmet: konzultačné služby GDPR 06/2019
Číslo: 194255 SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO 35 815 256 35 815 256 64 EUR s DPH 16.07.2019
Typ: Faktúra
Predmet: zemný plyn 07/2019
Číslo: 194256 SWAN, a.s., Borovská 6, 841 04 Bratislava, IČO 47 258 314 47 258 314 118.5 EUR s DPH 16.07.2019
Typ: Faktúra
Predmet: internet optika 07/2019
Číslo: 194257 A.S.Partner, s.r.o., Južná trieda 78, 040 01 Košice, IČO 31 670 041 31 670 041 321.6 EUR s DPH 16.07.2019
Typ: Faktúra
Predmet: hlasovacie zariadenie MZ 26.6.2019
Číslo: 194258 Iveta Sokolová - OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice, IČO 33 634 319 33 634 319 36.26 EUR s DPH 16.07.2019
Typ: Faktúra
Predmet: prenájom kopírky - prevádzka 06/2019
Číslo: 194259 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava, IČO 35 708 18 35 708 182 55.43 EUR s DPH 16.07.2019
Typ: Faktúra
Predmet: PSY benzín, autoprevádzka 06/2019/2
Číslo: 194260 Double B - Business, s.r.o., Pavlovce 187, 094 31 Hanušovce nad Topľou, IČO 47 346 655 47 346 655 262.27 EUR s DPH 16.07.2019
Typ: Faktúra
Predmet: odborná prehliadka EZS
Číslo: 194261 Lyreco CE, SE, Panholec 20, 902 01 Pezinok, IČO 35 958 120 35 958 120 267.35 EUR s DPH 16.07.2019
Typ: Faktúra
Predmet: kancelárske potreby
Číslo: 194262 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO 36 391 000 36 391 000 2000 EUR s DPH 16.07.2019
Typ: Faktúra
Predmet: stravné lístky 07/2019

Stránka / 164        nasledujúce