Zverejňovanie dokumentov

Dokument Partner IČO Suma Zverejnene  
Číslo: 2018_D_006 PESMENPOL, s.r.o. 36 507 881 0 EUR bez DPH 16.05.2018
Typ: Dodatok
Predmet: Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č.1_2018
Číslo: 184132 VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO 36 570 460 36 570 460 797.95 EUR s DPH 10.05.2018
Typ: Faktúra
Predmet: vodné stočné 11.1.-12.4.2018 úrad, fontána, Bruselská
Číslo: 184133 VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO 36 570 460 36 570 460 407.78 EUR s DPH 10.05.2018
Typ: Faktúra
Predmet: vodné stočné 11.1.-12.4.2018 B6
Číslo: 184134 VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO 36 570 460 36 570 460 270.52 EUR s DPH 10.05.2018
Typ: Faktúra
Predmet: vodné stočné 11.1.-12.4.2018 B14
Číslo: 184135 VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO 36 570 460 36 570 460 251.33 EUR s DPH 10.05.2018
Typ: Faktúra
Predmet: vodné stočné 11.1.-12.4.2018 B24
Číslo: 184136 VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO 36 570 460 36 570 460 281.5 EUR s DPH 10.05.2018
Typ: Faktúra
Predmet: vodné stočné 11.1.-12.4.2018 B28
Číslo: 184137 VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO 36 570 460 36 570 460 289.49 EUR s DPH 10.05.2018
Typ: Faktúra
Predmet: vodné stočné 11.1.-12.4.2018 B38
Číslo: 184138 PEDA STAV, s.r.o. Košice, Plzenská 7, 040 11 Košice, IČO 44 883 510 44 883 510 587.06 EUR s DPH 10.05.2018
Typ: Faktúra
Predmet: chodník k stanovišťu kontajnerov Aténska
Číslo: 184139 PEDA STAV, s.r.o. Košice, Plzenská 7, 040 11 Košice, IČO 44 883 510 44 883 510 86.8 EUR s DPH 10.05.2018
Typ: Faktúra
Predmet: štrk ŠA Bruselská
Číslo: 184140 DATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, 821 04 Braislava, IČO 35 810 734 35 810 734 192 EUR s DPH 10.05.2018
Typ: Faktúra
Predmet: servisné služby 02/2018
Číslo: 184141 PEDA STAV, s.r.o. Košice, Plzenská 7, 040 11 Košice, IČO 44 883 510 44 883 510 847.84 EUR s DPH 10.05.2018
Typ: Faktúra
Predmet: úprava plochy Juhoslovanská
Číslo: 184142 SOFTIP, a.s., Business Center Aruba, Galvanihon 7/D, 821 04 Bratislava, IČO 36 785 512 36 785 512 245.22 EUR s DPH 10.05.2018
Typ: Faktúra
Predmet: podpora APV II.Q/2018
Číslo: 184143 IZOLA Košice s.r.o., Textilná 8, 040 12 Košice, IČO 36 184 497 36 184 497 233.16 EUR s DPH 10.05.2018
Typ: Faktúra
Predmet: oprava strechy POV B28-32
Číslo: 184144 IZOLA Košice s.r.o., Textilná 8, 040 12 Košice, IČO 36 184 497 36 184 497 4158.94 EUR s DPH 10.05.2018
Typ: Faktúra
Predmet: oprava strechy B24 - 26
Číslo: 184145 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO 36 391 000 36 391 000 1957.28 EUR s DPH 10.05.2018
Typ: Faktúra
Predmet: stravné lístky 05/2018
Číslo: 184146 MEVA-SK, s.r.o. Rožňava, Krátka 574, 049 51 Brzottín, časť Bak, IČO 31 681 051 31 681 051 581.4 EUR s DPH 10.05.2018
Typ: Faktúra
Predmet: parkovacia zábrana
Číslo: 184147 Komunálna poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group, Regionálne centrum prevádzky neživotného poisteni 31 595 545 59.75 EUR s DPH 10.05.2018
Typ: Faktúra
Predmet: úrazové poistenie osôb 2018
Číslo: 184148 AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, 040 01 Košice, IČO 50 886 771 50 886 771 35.7 EUR s DPH 10.05.2018
Typ: Faktúra
Predmet: pramenitá voda 04/2018
Číslo: 184149 Alezar,s.r.o, Stará prešovská 10, 040 01 Košice, IČO 46 709 380 46 709 380 258.24 EUR s DPH 10.05.2018
Typ: Faktúra
Predmet: dopravné značky - Bruselská
Číslo: 184150 SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11, Bratislava 26, IČO 35 815 256 35 815 256 170 EUR s DPH 10.05.2018
Typ: Faktúra
Predmet: zemný plyn 052018

Stránka / 127        nasledujúce