Oznámenie o prerušení dodávky el. energie

06.07.2018

 VSD oznamuje, že v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE v úseku: ul.

Čínska č.d. 11, 13, 15, 17, 19:                       20. júl 2018 od 07:40 h do 17:00 h

Čínska č.d. 18, 20, 22:                                   23. júl 2018 od 07:40 h do 17:00 h

ul. Čínska č.d. 24, 26:                                    24. júl 2018 od 07:40 h do 17:00 h

Pekinská č.d. 2, 4, 6, 8:                                 25. júl 2018 od 07:30 h do 17:00 h

Viedenská č.d. 22, 24, 26, 28, 34, 36:           26. júl 2018 od 07:50 h do 17:00 h

Helsinská č.d. 2:                                            26. júl 2018 od 07:40 h do 17:00 h

Helsinská č.d. 14, 16, 18:                              27. júl 2018 od 07:40 h do 17:00 h

Bruselská 9000 Košice - Sídlisko Ťahanovce, ČOM: 0000335279, EIC: 24ZVS0000011598B: 30. júl 2018 od 07:40 h do 17:00 h

Aténska č.d. 5, 6, 7, 11:                                            31. júl 2018 od 07:40 h do 17:00 h

Bruselská od č.d. 6 po č.d. 10, č.d. 13, 14:       1. august 2018 od 07:50 h do 17:00 h

ul. Bukureštská od č.d. 14 po č.d. 18:                        2. august 2018 od 07:50 h do 17:00 h

Berlínska č.d. 26, 27, 28:                                    3. august 2018 od 07:40 h do 17:00 h

Havanská č.d. 14, 15, 22, 23, 24, 25:                6. august 2018 od 07:40 h do 17:00 h

Budapeštianska č.d. 5, 7:                                    9. august 2018 od 07:40 h do 17:00 h

Bukureštská č.d. 24, 25, 29, 30, 31:                   7. august 2018 od 07:40 h do 17:00 h

Budapeštianska č.d. 16/A, 18, 20, 22, 24:         8. august 2018 od 07:40 h do 17:00 h

Budapeštianska 28 Košice - Sídlisko Ťahanovce, ČOM: 0000091790, EIC: 24ZVS0000057538C:   10. august 2018 od 07:40 h do 17:00 h

Sofijská č.d. 6, 7, 24, 25, 26, 27 a garáže na ul. Sofijská:            14. august 2018 od 07:40 h do 17:00 h