Oznámenie o prerušení dodávky el. energie

06.07.2018

 VSD oznamuje, že v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE v úseku ul. Berlínska č.d. 14:  

27. september 2018 od 07:40 h do 17:00 h