Distribúcia potravinových a hygienických balíčkov

11.05.2018
P O T R A V I N O V Á  P O M O C a ZÁKLADNÁ  MATERIÁLNA  POMOC - Distribúcia potravinových a  hygienických balíčkov
         Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR v spolupráci s neziskovými organizáciami začína ďalšiu distribúciu potravinových a tentokrát aj hygienických balíčkov pre sociálne najodkázanejšie osoby. 
Obyvateľom mestskej časti Košice–Sídlisko Ťahanovce, ktorí sú zapísaní v zozname konečných príjemcov, bude rozdávať Gréckokatolícka eparchiálna charita Košice potravinové balíčky a hygienické balíčky dňa 16.5.2018 od 11,00 do 13,00 hod. v Kultúrnom stredisku Mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce.       
         Zoznam konečných príjemcov, ktorým budú odovzdávať potravinové a hygienické balíčky pracovníčky Gréckokatolíckej eparchiálnej charity Košice, vytvorilo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a priebežne ho aj aktualizuje.
         Občan si môže overiť, či je uvedený v zozname konečných príjemcov u koordinátorky  Gréckokatolíckej eparchiálnej charity Košice Mgr. Anny Ivankovej, na tel. č. 0911 711 357, prípadne na MÚ MČ Košice-Sídlisko Ťahanovce, číslo telef. 63 60 430, oddelenie správne a sociálne.    
         Rozdávanie potravinových a hygienických balíčkov sú opatrenia z operačného programu potravinovej a základnej materiálnej pomoci Európskej únie na roky 2014 – 2020, konkrétne z fondu európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby. Cieľom programu je prispieť k zmierneniu najhorších foriem chudoby.