Články

Stránka / 7        nasledujúce
27.07.2017

Od 1.augusta 2017 až do skončenia verejnej obchodnej súťaže na koncesionára a správcu verejného osvetlenia zabezpečuje pre mesto Košice správu a údržbu verejného osvetlenia DPMK.

Nahlasovanie porúch na verejnom osvetlení je možné 24 hodín denne na telefónnom čísle  + 421 55/ 640 7354. Kontakt je uvedený na stránke www.dpmk.sk v sekcii kontakty.                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                 
 
viac
25.07.2017

VSD, a.s. oznamuje , že plánované prerušenie dodávky el. energie vo vchodoch na Viedenskej 18, 20, 30 a 32 zajtra, t.j. 26. júla 2017, NEBUDE. Dodávka el. energie bude obnovená dnes o 18.30.

viac
[Informácie pre majiteľov psov]
13.03.2017

Vďaka opatreniu – vráteniu časti poplatkov za psa, ktoré platia psičkári mestu – mestská časť získala finančné prostriedky na vybudovanie žiadaného a očakávaného priestoru, ktorý je výbežiskom, ihriskom i venčoviskom pre našich štvornohých miláčikov.

viac
13.03.2017

viac
10.03.2017

Distribúcia potravinových balíčkov

 Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR v spolupráci s neziskovými organizáciami začalo s distribúciou potravinových balíčkov pre sociálne najodkázanejšie osoby.
 Pre obyvateľov mestskej časti Košice–Sídlisko Ťahanovce bude odovzdávať potravinové balíčky Gréckokatolícka eparchiálna charita Košice  v dňoch  :

  22.3.2017 od 9.00 do 11.00 hod.

 23.3.2017 od 13.00 do 15.00 hod.

v Kultúrnom stredisku Mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce, Budapeštianska 30, Košice.

Pracovníčky Gréckokatolíckej eparchiálnej charity Košice  budú odovzdávať potravinové balíčky občanom, ktorí sú zapísaní v zozname konečných príjemcov. Tento zoznam vytvorilo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR a priebežne ho aj aktualizuje.
Občan si môže overiť, či je na zozname konečných príjemcov u pracovníčky Gréckokatolíckej eparchiálnej charity Košice Bc. Beáty Ovčáčkovej,  okresnej koordinátorky distribúcie potravinovej pomoci , na tel. čísle 0903 982 523, 09448 415 351, 0911 711 3357,prípadne na MÚ MČ Košice-Sídlisko Ťahanovce, tel. číslo 6360430, oddelenie správne a sociálne.
Odovzdávanie potravinových balíčkov je opatrenie z operačného programu potravinovej a základnej materiálnej pomoci Európskej únie na roky 2014 – 2020, konkrétne z fondu európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby. Cieľom programu je prispieť k zmierneniu najhorších foriem chudoby.

 

Bližšie informácie:   http://www.upsvar.sk/harmonogram-realizacie-opatreni-opatrenie-1.html?page_id=626276

viac
Stránka / 7        nasledujúce