Články

Stránka / 8        nasledujúce
05.12.2018

Vážení obyvatelia mestskej časti, upozorňujeme Vás, že  od pondelka 10.12.2018 dochádza k zmenám oficiálnych e-mailových adries vedenia mestskej časti nasledovne:

starosta@tahanovce.sk          sa mení na        starostamc@tahanovce.sk

zastupca@tahanovce.sk        sa mení na        zastupcamc@tahanovce.sk

prednosta@tahanovce.sk      sa mení na         prednostamu@tahanovce.sk

Zároveň Vás upozorňujeme na zmenu úradných hodín, kde sa mení štvrtok z nestránkového na stránkový deň s úradnými hodinami od 8.00 do 12.00 hod.  

viac
08.11.2018

Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce týmto oznamuje, že z dôvodu prípravy a zabezpečenia volieb do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú konať v sobotu  10. 11. 2018,   nebudú dňa 

9. 11. 2018   (piatok)  úradné hodiny.

Najbližšie  úradné hodiny Miestneho úradu mestskej časti budú v pondelok 12.11.2018  v obvyklom čase.

JUDr. Cyril Betuš, starosta

viac
06.07.2018

 VSD oznamuje, že v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE : 

v úseku ul. Berlínska č.d. 14:  27. september 2018 od 07:40 h do 17:00 h

viac
11.09.2018

OZNAM    K PREBERANIU  KANDIDÁTNYCH  LISTÍN

            Kandidátne listiny na poslanca  miestneho zastupiteľstva a na starostu mestskej časti preberá zapisovateľka miestnej volebnej komisie Mgr. Jana Buriánková v kancelárii číslo 6 na miestnom úrade mestskej časti a to v úradných hodinách :

            - pondelok   10. 9. 2018  doobeda v čase od  8,00  -  12,00  hod.  a poobede v čase od 13,30  do 16,00 hod.

            - utorok     11. 9. 2018   doobeda v čase od  8,00 - 12,00 hod.  a poobede v čase od 13,30  do 16,00 hod.

            Nakoľko tento deň je posledným dňom na odovzdanie kandidátnych listín, zapisovateľka miestnej volebnej komisie bude prítomná  dňa 11.9.2018  aj v čase od  16,00 hodiny do   24,00 hodiny.

           Zapisovateľka miestnej volebnej komisie preberá súčasne aj delegačné listiny na členov miestnej volebnej komisie, ktoré je potrebné doručiť do 11.9.2018 do 24,00 hod.

                                                                                                                                

                                                                                                                                 JUDr. Cyril Betuš

                                                                                                                                          starosta

viac
13.04.2018
 
 
 VSD oznamuje, že v nasledujúcom termíne a čase je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom KOŠICE - MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE v úseku: ul. Americká trieda č.d. 1, 3, ul. Sofijská od č.d. 1 po č.d. 8 a garáže na ul. Sofijská:  11. máj 2018 od 08:10 h do 13:30 h.
Z dôvodu prerušenia distribúcie elektriny bude podľa informácií TEHO Košice v uvedenej lokalite prerušená aj dodávka TÚV a ÚK.


 

viac
Stránka / 8        nasledujúce