Články

Stránka / 7        nasledujúce
06.07.2018

 VSD oznamuje, že v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE : 

v úseku ul. Berlínska č.d. 14:  27. september 2018 od 07:40 h do 17:00 h

viac
11.09.2018

OZNAM    K PREBERANIU  KANDIDÁTNYCH  LISTÍN

            Kandidátne listiny na poslanca  miestneho zastupiteľstva a na starostu mestskej časti preberá zapisovateľka miestnej volebnej komisie Mgr. Jana Buriánková v kancelárii číslo 6 na miestnom úrade mestskej časti a to v úradných hodinách :

            - pondelok   10. 9. 2018  doobeda v čase od  8,00  -  12,00  hod.  a poobede v čase od 13,30  do 16,00 hod.

            - utorok     11. 9. 2018   doobeda v čase od  8,00 - 12,00 hod.  a poobede v čase od 13,30  do 16,00 hod.

            Nakoľko tento deň je posledným dňom na odovzdanie kandidátnych listín, zapisovateľka miestnej volebnej komisie bude prítomná  dňa 11.9.2018  aj v čase od  16,00 hodiny do   24,00 hodiny.

           Zapisovateľka miestnej volebnej komisie preberá súčasne aj delegačné listiny na členov miestnej volebnej komisie, ktoré je potrebné doručiť do 11.9.2018 do 24,00 hod.

                                                                                                                                

                                                                                                                                 JUDr. Cyril Betuš

                                                                                                                                          starosta

viac
13.04.2018
 
 
 VSD oznamuje, že v nasledujúcom termíne a čase je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom KOŠICE - MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE v úseku: ul. Americká trieda č.d. 1, 3, ul. Sofijská od č.d. 1 po č.d. 8 a garáže na ul. Sofijská:  11. máj 2018 od 08:10 h do 13:30 h.
Z dôvodu prerušenia distribúcie elektriny bude podľa informácií TEHO Košice v uvedenej lokalite prerušená aj dodávka TÚV a ÚK.


 

viac
11.04.2018

INFORMÁCIA  PRE  CESTUJÚCU  VEREJNOSŤ

Dňa 12.4.2018   /štvrtok/  z dôvodu búracích prác prefabrikovaného prístrešku MHD bude posunutá zastávka MHD Aténska smerom k Madridskej ulici a bude označená prenosným označníkom DPMK.

Prosíme cestujúcu verejnosť, aby nevstupovali do vyznačeného priestoru potrebného pre búracie práce. Terajší prefabrikovaný prístrešok bude nahradený preskleným prístreškom firmy JC DECAUX /ako je pri Lidli/.

Ďakujeme za rešpektovanie výzvy a pochopenie obmedzenia.

                                                                    Miestny úrad
                                                   MČ Košice – Sídlisko Ťahanovce

viac
27.07.2017

Od 1.augusta 2017 až do skončenia verejnej obchodnej súťaže na koncesionára a správcu verejného osvetlenia zabezpečuje pre mesto Košice správu a údržbu verejného osvetlenia DPMK.

Nahlasovanie porúch na verejnom osvetlení je možné 24 hodín denne na telefónnom čísle  + 421 55/ 640 7354. Kontakt je uvedený na stránke www.dpmk.sk v sekcii kontakty.                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                 
 
viac
25.07.2017

VSD, a.s. oznamuje , že plánované prerušenie dodávky el. energie vo vchodoch na Viedenskej 18, 20, 30 a 32 zajtra, t.j. 26. júla 2017, NEBUDE. Dodávka el. energie bude obnovená dnes o 18.30.

viac
Stránka / 7        nasledujúce