Články

Stránka / 7        nasledujúce
06.07.2018

 VSD oznamuje, že v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE :

viac
13.04.2018
 
 
 VSD oznamuje, že v nasledujúcom termíne a čase je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom KOŠICE - MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE v úseku: ul. Americká trieda č.d. 1, 3, ul. Sofijská od č.d. 1 po č.d. 8 a garáže na ul. Sofijská:  11. máj 2018 od 08:10 h do 13:30 h.
Z dôvodu prerušenia distribúcie elektriny bude podľa informácií TEHO Košice v uvedenej lokalite prerušená aj dodávka TÚV a ÚK.


 

viac
11.04.2018

INFORMÁCIA  PRE  CESTUJÚCU  VEREJNOSŤ

Dňa 12.4.2018   /štvrtok/  z dôvodu búracích prác prefabrikovaného prístrešku MHD bude posunutá zastávka MHD Aténska smerom k Madridskej ulici a bude označená prenosným označníkom DPMK.

Prosíme cestujúcu verejnosť, aby nevstupovali do vyznačeného priestoru potrebného pre búracie práce. Terajší prefabrikovaný prístrešok bude nahradený preskleným prístreškom firmy JC DECAUX /ako je pri Lidli/.

Ďakujeme za rešpektovanie výzvy a pochopenie obmedzenia.

                                                                    Miestny úrad
                                                   MČ Košice – Sídlisko Ťahanovce

viac
27.07.2017

Od 1.augusta 2017 až do skončenia verejnej obchodnej súťaže na koncesionára a správcu verejného osvetlenia zabezpečuje pre mesto Košice správu a údržbu verejného osvetlenia DPMK.

Nahlasovanie porúch na verejnom osvetlení je možné 24 hodín denne na telefónnom čísle  + 421 55/ 640 7354. Kontakt je uvedený na stránke www.dpmk.sk v sekcii kontakty.                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                 
 
viac
25.07.2017

VSD, a.s. oznamuje , že plánované prerušenie dodávky el. energie vo vchodoch na Viedenskej 18, 20, 30 a 32 zajtra, t.j. 26. júla 2017, NEBUDE. Dodávka el. energie bude obnovená dnes o 18.30.

viac
Stránka / 7        nasledujúce