Oznam pre dôchodcov ku kompenzácii výdavkov na stravu počas koronakrízy

21.05.2020

Mestská časť Košice - Sídlisko Ťahanovce oznamuje dôchodcom s trvalým pobytom v mestskej časti, ktorí majú záujem o poskytnutie finančných príspevkov mesta Košice na kompenzáciu časti nákladov na stravu v mesiacoch apríl – jún 2020, aby sa už v nasledujúcich pracovných dňoch najneskôr do 2. júla 2020 telefonicky obrátili na Miestny úrad mestskej časti Košice - Sídlisko Ťahanovce, číslo telefónu  055/63 60 430 a kontaktovali oddelenie sociálne a správne.

Kompenzácia z mesta Košice sa týka nákladov na stravu dôchodcom, ktorých dôchodok je nižší ako 450 €, ide o príspevok na jeden obed denne vo výške 1,00 € a ďalší príspevok vo výške preukázaných nákladov na donášku - maximálne vo výške 1,00 €, ak si donášku obeda zabezpečia sami formou zvolenej donáškovej služby z akejkoľvek reštaurácie alebo jedálne v období od 1.apríla do 30. júna 2020.

Bližšie informácie získate  na  oddelení sociálnom a správnom miestneho úradu.

Dokumenty na stiahnutie