Pri riešení parkovania chce mesto so starostom spolupracovať

18.05.2020

Na základe otázky  starostu mestskej časti Miloša Ihnáta na zasadnutí mestského zastupiteľstva, kde sa pýtal, aká by mala byť forma jej súčinnosti  pri riešení otázky parkovania, zástupcovia referátu parkovania mesta Košice a Útvaru hlavného architekta mesta Košice navštívili v piatok 15. mája 2020 sídlisko Ťahanovce, aby celú záležitosť osobne prejednali. S vedením mestskej časti i odbornými pracovníkmi rozoberali otázky rezidentského parkovania, vyhradzovania parkovacích miest , možnosti vybudovania odstavného parkoviska v lokalite za Americkou triedou, ako aj budovaním parkovacích domov v mestskej časti. Prítomní sa zhodli na tom, že najväčšou bariérou riešenia parkovania sú vzťahy k pozemkom. Preto sa dohodli, že pri ich riešení budú postupovať spoločne rokovaním s vládou Slovenskej republiky, príslušnými ministerstvami i výbormi v parlamente, aby sa čo najskôr zmenila legislatíva, ktorá doteraz neumožňuje  pozemkové úpravy  a následné vysporiadanie vzťahov k nim na území mesta Košice.

Publikoval: Janka Rajňáková