Ďalší lov diviakov okresný úrad nepovolil

13.05.2020

Téma diviaky je aj v súčasnosti veľmi aktuálna, pretože ich počet narástol a obyvatelia ich často stretávajú hlavne za Americkou triedou smerom k Magnezitárskej ulici. Z tohto dôvodu sa stretol dnes 13.5.2020 starosta mestskej časti Miloš Ihnát spolu s prednostkou miestneho úradu Beátou Zemkovou a odbornými pracovníkmi úradu so zástupcami okresného úradu Košice a spoločnosti LOVENA, ktorej poľovný revír zaberá aj mestskú časť Košice-Sídlisko Ťahanovce. Vzhľadom na zmenu legislatívy v súčasnosti nie je možné realizovať v nepoľovnom revíre lov, okresný úrad na ďalší hon na diviaky povolenie nevydá. Cesta, ktorú mestskej časti okresný úrad odporučil, je sústrediť sa na starostlivosť o pozemky, kde sa divá zver zdržiava, vyzývať vlastníkov k plneniu tejto povinnosti, zabezpečiť oplotenie pozemkov medzi Metrom a diaľničným privádzačom. Mestská časť bude rokovať aj s odborom životného prostredia, s mestskou časťou Ťahanovce, do intravilánu ktorej pozemky zasahujú a väčšina vlastníkov pochádza z tejto mestskej časti, poľovníci budú naďalej robiť prieskumy a súčinná bude aj mestská polícia. V prípade ohrozenia divou zverou je preto nutné volať na 159 - ku.