Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity rokoval so starostom o Majetkári

07.05.2020

Mestskú časť dnes 7.5.2020 navštívili zástupcovia Úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity. Spolu so starostom mestskej časti Milošom Ihnátom a prednostkou miestneho úradu Beátou Zemkovou sa rozprávali o budúcej spolupráci a formách pomoci pre marginalizované skupiny na sídlisku Ťahanovce. V mestskej časti ide predovšetkým o lokalitu Demeter, kde žije rómska komunita. Tej sa snaží vedenie mestskej časti pomáhať v každej oblasti tak, aby mala vytvorené rovnako dôstojné podmienky na život ako väčšinové obyvateľstvo. Obe zúčastnené strany sa dohodli na ďalšom stretnutí, na ktorom by si bližšie určili priority a formy pomoci pre túto skupinu obyvateľov.

Ďalším z dôvodov návštevy zástupcov Úradu splnomocnenca bolo aj riešenie problému Majetkár, kde sa prednedávnom do odkúpenej záhradnej chatky znova nasťahovali obyvatelia. Tá medzičasom zhorela. Celá kauza bola značne zmedializovaná, preto bolo viac než potrebné dať verejnosti najavo, že obe strany majú snahu problém riešiť. V tejto veci sa má dohodnúť spoločný postup, o ktorom bude verejnosť informovaná.