Ťahanovská kvapka_ ZMENA

30.03.2020

Na 29. apríla 2020 o 8.00 hod pripravovala mestská časť ďalší hromadný mobilný odber krvi.  Nakoľko sa situácia v krajine dramaticky zmenila, nebude možné podujatie podľa pôvodného scenára uskutočniť.

Prosíme však všetkých darcov krvi, ktorí môžu pomôcť  a darovať krv kedykoľvek, aby tak urobili priamo na odberovom mieste NTS Košice v priestoroch UNLP Trieda SNP 1 alebo v v hociktorej nemocnici za dodržania najprísnejších hygienických opatrení.

Vzhľadom na šíriacu sa pandémiu COVID- 19 je nedostatok krvi na celom Slovensku. 

ZO SRDCA ĎAKUJEME !