Príkaz primátora mesta na vykonanie hygienicko-protiepidemiologických opatrení

10.03.2020

Primátor mesta  Jaroslav Polaček vo svojom príkaze v súvislosti so situáciou šírenia nového koronavírusu, v ktorom:

1. Zakazuje vykonávať verejné zhromaždenia na území mesta

2. Zakazuje všetky kultúrno-spoločenské  a športové podujatia s vyššou koncentráciou ľudí.

3.Zakazuje školské exkurzie, zájazdy, výlety a akcie s vyššou koncentráciou detí

4. Zakazuje návštevy v zariadeniach sociálnych služieb.

Celý dokument nájdete v sekcii Miestny úrad_úradná tabuľa