Na bežeckom ovále si už môžete zabehať aj za tmy

28.01.2020

V týchto dňoch sa ukončili práce na osvetlení bežeckého oválu v areáli ZŠ Belehradská  široká verejnosť si bude môcť  zabehať aj vo večerných hodinách. Keďže za areál zodpovedá základná škola, je nevyhnutné  rešpektovať  na webe školy zverejnený Prevádzkový poriadok ( https://zsbelehradska.sk/prevadzkovy-poriadok-atletickej-d…/ ). Mestská časť oceňuje ochotu riaditeľky školy Márie Horváthovej, že vychádza verejnosti v ústrety a   zabezpečila možnosť využívať toto športovisko aj pre širokú verejnosť. Iniciatívu pre vybudovanie osvetlenia bežeckého oválu vyvinula Rada rodičov pri ZŠ Belehradská , najmä vďaka osobnej angažovanosti jej aktívneho člena pána  Fedoročka. Projekt financovalo mesto Košice v celkovej výške viac ako 15.000,- € a neúčtuje škole ani náklady na energiu. Aj tento projekt je dôkazom, že sa zlepšujú podmienky pre športovcov na sídlisku. V budúcnosti je  v pláne  postupne zabezpečiť osvetlenie aj multifunkčného ihriska, ktoré vybudovala mestská časťna Bruselskej ulici a športového areálu Olympia.