Starostovia žiadajú rokovanie s primátorom o zmene Štatútu mesta

17.01.2020

Na pôde mestskej časti Košice-Západ sa vo štvrtok 16.1.2020  stretli starostovia veľkých mestských častí, aby sa už tretí krát bavili o zmene Štatútu mesta Košice s cieľom presunúť niektoré kompetencie na mestské časti,samozrejme aj s balíkom peňazí. Dôvodom  je skvalitnenie služieb  obyvateľom a zníženie nákladov na ich poskytovanie. Ide predovšetkým o údržbu zelene, chodníkov, ciest a zimnú údržbu. 
Starostovia sa zhodli v tom, že trvajú na spoločnom stretnutí s primátorom mesta Košice Polačekom, aby sa otvorilo rokovanie o zmene Štatútu mesta, aby sa vymedzili  nové kompetencie pre mestské časti , následne sa pripravila pasportizácia a ďalšie dokumentácie, ktoré sú pre úspešné plnenie úloh vyplývajúcich z týchto kompetencií potrebné. Primátorovi zasielajú list, v ktorom ho pozývajú na spoločné stretnutie a začiatie rokovaní v tejto veci.