V sobotu bude ďalší hon na diviaky

23.09.2019

Na stretnutí s predstaviteľmi bezpečnostných zložiek a poľovníckym združením Lovena v pondelo 23. 9.2019 starosta Miloš Ihnát prerokoval všetky kroky k sobotňajšiemu honu a lovu na diviaky, ktorý sa uskutoční v podobnej réžii ako vo februári. Prebiehať bude v juhovýchodnej časti sídliska smerom od ČS Shell cez Sad mládeže smerom k Zelenému dvoru. Vybraný termín je posledný možný v rámci povolenia, ktoré mestská časť obdržala od okresného úradu, avšak kvôli bujnej vegetácii Lovena uskutočnenie honu doteraz nedoporučovala. Vzhľadom na to, že výskyt diviakov sa objavil aj v severozápadnej časti sídliska, vedenie samosprávy i samotná Lovena zvažujú do zimy zrealizovať ešte jeden hon na tejto strane sídliska v čase, kedy opadne lístie a hon bude efektívnejší. Miloš Ihnát pri tejto príležitosti pripomenul, že realizuje aj všetky ďalšie možné kroky, ktorými by sa obmedzil výskyt diviakov v obytnej zóne, avšak tie sú viac v administratívnej podobe. Ide hlavne o čistenie pozemkov od náletových drevín, hľadanie ďalších možností na vytvorenie bariéry pre vstup zveri do obytnej zóny. Podľa zástupcov poľovníckeho združenia v podmienkach sídliska Ťahanovce však nepripadajú do úvahy žiadne iné opatrenia, okrem odstrelu, pretože sú neúčinné; diviaky roztrhajú, či podlezú ploty a na prítomnosť ľudí si úplne zvykli. V spolupráci s VSD sa však podarí vyčistiť od náletových drevín pás pod vysokým napätím, čo je prvý reálny systémový krok k zamedzeniu výskytu diviakov na sídlisku Ťahanovce.