Distribúcia potravinovej pomoci

10.09.2019

V mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce sa v septembri opätovne uskutoční distribúcia potravinovej pomoci v rámci Operačného programu potravinovej a základnej materiálnej pomoci OP FEAD 2014 - 2020 pre najviac odkázané osoby v SR. Realizovať ju bude Gréckokatolícka eparchiálna charita. V mestskej časti ide o 120 prijímateľov tejto pomoci, zoznam ktorých poskytlo Ústredie  práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

Potraviny sú v uzavretých baleniach a celé množstvo v uzatvorenej pevnej škatuli rozmerov 39 x 19 x 28 cm. Váha balíka je 13,5 kg.

Distribúcia bude realizovaná nasledovne:

17. 9.2019 v čase od 11.00 do 13.00 hod.
Miesto distribúcie: Kultúrne stredisko, Budapeštianska 30, Košice


20.9.2019 v čase od  16.00 do 17.00 hod.
Miesto distribúcie: Zborovská 7, Košice