Ďalší dobrovoľnícky deň na sídlisku

23.08.2019

30. augusta organizuje mestská časť ďalší dobrovoľnícky deň, do ktorého sa zapoja aj zamestnanci miestneho úradu. Bude sa natierať zhrdzavené zábradlie nadchodu na Americkej triede. Zapojiť sa môžu aj obyvatelia sídliska. Svoju účasť je potrebné nahlásiť a prekonzultovať s prednostkou miestneho úradu.