Starosta sa chce stretávať s občanmi pravidelne

21.08.2019

Vážení Ťahanovčania, 
od septembra sa budete môcť raz mesačne stretávať so starostom mestskej časti v priestoroch kultúrneho strediska na Budapeštianskej 30,kde budete môcť osobne prebrať svoje sťažnosti, otázky, návrhy, či pripomienky k riešeniu problémov na sídlisku a k spôsobu vedenia mestskej časti. Stretnutia budú pravidelné, vždy v jeden z utorkov v mesiaci. O presnom dátume Vás budeme vždy informovať. Prvé stretnutie starostu s občanmi sa uskutoční 
v utorok 10. septembra 2019 o 16.00 - 18.00 hod. v kultúrnom stredisku.