Poslanci sa stretli opäť na mimoriadnom rokovaní

19.08.2019

Dnes 19.8.2019 dopoludnia sa opäť zišli poslanci miestneho zastupiteľstva na svojom mimoriadnom zasadnutí. Predmetom rokovania bol jediný bod programu - 5. zmena rozpočtu, ktorá sa týkala 105 tisíc eur z rozpočtu mesta a ich využitie na projekty mestskej časti. Ťahanovský poslanecký klub, ktorý zasadnutie inicioval, mal záujem prerokovať ďalšie možnosti využitia zdrojov z mesta, nakoľko od mesta dostalo sídlisko Ťahanovce doteraz akceptačné listy len na ihrisko Varšavská - HRADY (46 tis €) a na opravu chodníkov (15 tis €).Starosta poslancov však ubezpečil v tom, že všetky ostatné zámery sú stále v riešení a je reálna možnosť získať na ne v dohľadnej dobe akceptačný list od mesta. Vzhľadom na tieto skutočnosti zastupiteľstvo odhlasovalo prerušenie rokovania tohto bodu do chvíle, kým sa uzavrie riešenie predchádzajúcich zámerov definitívnym súhlasom alebo odmietnutím zo strany mesta Košice.