Diviaky ohrozujú obyvateľov - mestská časť žiada opatrenia

12.08.2019

Napriek opatreniam, ktoré vykonalo poľovnícke združenie LOVENA vo februári tohto roku, zamerané na vytlačenie diviačej zveri z obytnej zóny sídliska Ťahanovce, je situácia vo výskyte diviačej zveri medzi obytnými domami a na verejnom priestranstve opäť vážna. Diviaky sa po sídlisku pohybujú aj v denných hodinách na miestach v tesnej blízkosti komunikácií. Situácia je vážna aj preto, že diviačie matky vyvádzajú mláďatá a dá sa predpokladať, že môžu zaútočiť aj na človeka, a to na miestach, kde by sa  ich výskyt vôbec neočakával. Mestská časť sa z týchto dôvodov naliehavo obrátila  na Pozemkový a lesný odbor okresného úradu so žiadosťou o opatrenia a vydanie nariadení smerujúcich k výraznej a účinnej regulácii celkového počtu diviačej zveri a obmedzenia ich pohybu na nepoľovných plochách mestskej časti v záujme ochrany života a zdravia obyvateľov v podobnom rozsahu a za podmienok, ako boli vo februári 2019.