Dopravný podnik linku 56 nepresmeruje

08.08.2019

Požiadavke časti obyvateľov sídliska Ťahanovce presmerovať autobusovú linku č. 56, ktorá má zastávky na Americkej triede, cez Európsku a Ázijskú triedu Dopravný podnik mesta Košice nevyhovel. V liste, ktorý zaslal mestskej časti začiatkom augusta, sa uvádza, že všetky požiadavky na úpravy MHD podnik pravidelne vyhodnocuje. Vzhľadom na to, že do DPMK prichádzajú pravidelne aj podnety na zachovanie zastávok tejto linky a navyše by obyvatelia uvítali aj viac liniek zastavujúcich  na Americkej triede, DPMK považuje za rozumný kompromis ponechať aspoň linku 56 , premávajúcu len cez špičku v pracovných dňoch a neplánuje v blízkej budúcnosti túto filozofiu dopravnej obsluhy meniť.