Obchodnému centru Ťahanovce by malo pribudnúť ďalšie poschodie

..

Na pracovnom rokovaní sa dnes stretli štatutár mestskej časti Miloš Ihnát s konateľom  firmy MIMISO, s.r.o Miroslavom Miklušom, aby prerokovali zámer spoločnosti vybudovať na obchodnom centre  Ťahanovce, ktoré v mestskej časti nedávno pribudlo, ďalšie poschodie s obchodnými prevádzkami. Miroslav Mikluš predstavil starostovi svoje plány nadstavby s tým, že jeho cieľom je skrášliť a upraviť celý okolitý priestor pred Billou, kde by po vzájomnej dohode s ďalšími podnikateľmi mohlo vzniknúť zaujímavé malé námestie s prípadným umiestnením malých stánkov na predaj pestovateľských prebytkov. Je otvorený spolupráci s mestskou časťou v prospech a spokojnosť jej obyvateľov. Miloš Ihnát podanú ruku prijal, ochotu k spolupráci ocenil, avšak konečné rozhodnutie, či a v akej forme budú v obchodnom centre prevádzky pribúdať, budú mať poslanecké odborné komisie, miestna rada a v konečnom dôsledku miestne zastupiteľstvo. Od neho závisí, či projekt spoločnosti MIMISO dostane na Ťahanovciach zelenú.