Sťažností na nebezpečného psa pribúda

07.01.2019

Na základe posledného incidentu obyvateľov sídliska Ťahanovce so psom, ktorý nosí známku "nebezpečný pes", sa rozhodol starosta mestskej časti Miloš Ihnát túto situáciu okamžite riešiť. V pondelok 7.1.2019 ráno si zavolal majiteľa psa a spolu s veliteľom stanice mestskej polície Mgr. Geršákom víkendový incident riešili. Podľa sťažností obyvateľov, ktorí trávia voľný čas v lesoparku, ako aj bývajúcich na uliciach pri lesoparku, problémy s voľne pobiehajúcim nebezpečným psom a jeho strety s inými psami, či pohryzenie, trvajú už dlhšie. Majiteľ bol už niekoľkokrát upozornený na to, že porušuje zákon a jeho pes dostal známku "nebezpečný pes". 
Výsledok rokovania: Starosta na základe platného a vykonateľného rozhodnutia Okresného úradu z roku 2017, v ktorom sa uvádza, že pes prepadá štátu,vyzval majiteľa, aby svojho psa odovzdal mestskej polícii. Ten túto výzvu odmietol. Miloš Ihnát sa zaviazal, že vykoná všetky relevantné kroky k tomu, aby pes nebol utratený, ale aby bol zákonne odobratý nezodpovednému majiteľovi.