Nová služba DPMK – oznámenie skončenia platnosti PCL a čipovej karty

02.11.2018

Dopravný podnik prichádza s novou službou – zasielaním SMS cestujúcim pred skončením platnosti predplatného cestovného lístka a pred termínom expirácie karty.

Cestujúci, ktorý si online,  prostredníctvom stránky DPMK kupuje predplatný cestovný lístok s 30, 90, resp. 180 dňovou platnosťou, obdrží notifikačný email.  V ňom bude mať možnosť zvoliť si funkciu SMS notifikácia a zadať telefónne číslo, na ktoré sa mu bude notifikácia zasielať. Ak si zákazník nastaví notifikáciu konca platnosti predplatného cestovného lístka, automaticky sa mu aktivuje aj notifikácia konca platnosti čipovej karty.

V emaile, resp. v SMS správe dostane cestujúci tento text :
- platnosť PCL na Vašej karte (číslo karty) končí (dátum). Predĺžte si ho včas prostredníctvom eShopu DPMK a. s.
 

alebo:

 -platnosť Vašej karty (číslo karty) končí (dátum). Novú kartu si môžete zakúpiť na predpredajných miestach DPMK a. s.