Vyjadrite sa k výzve na zjednosmernenie Bukureštskej ulice

09.07.2018

OZNAM   A   VÝZVA

     Oznamujeme obyvateľom bytových domov na Bukureštskej ulici 1-28  a spoločnostiam prevádzkujúcim obchodné a prevádzkové priestory na Bukureštskej ulici, že referát dopravy Magistrátu mesta Košice spracoval návrh organizácie dopravy na tejto komunikácii so zámerom jej zjednosmernenia.
Tento návrh v grafickom spracovaní dopravného značenia vrátane žiadosti adresovanej mestskej časti Košice – Sídlisko Ťahanovce je v úplnom znení zverejnený na http://www.tahanovce.net/miestny-urad/uradna-tabula/1782/

     Mestská časť Košice – Sídlisko Ťahanovce v súlade s obsahom žiadosti  Magistrátu mesta Košice vyzýva obyvateľov Bukureštskej ulice a prevádzkovateľov obchodných a prevádzkových jednotiek na Bukureštskej ulici, aby sa k zavedeniu jednosmernej premávky na Bukureštskej ulici v zmysle predloženého návrhu vyjadrili. Vyjadrenie zašlite na adresu  mutah@tahanovce.sk  v termíne do 10.8.2018.

Ďakujeme za porozumenie

 MÚ MČ Košice – Sídlisko Ťahanovce

Dokumenty na stiahnutie
(09.07.2018, veľkosť: 786.74 KB)
(09.07.2018, veľkosť: 438.17 KB)