Diviaky opäť ohrozujú

24.04.2018

Nakoľko sa znova množia prípady výskytu diviačej zveri v obytnej zóne, požiadalo vedenie mestskej časti o stretnutie s predstaviteľmi spoločnosti Lovena, na ktorom by sa hľadali riešenia tejto neprijateľnej situácie. V utorok 24. 4. 2018 zástupca starostu Emil Petrvalský privítal zástupcu Loveny, s ktorým situáciu prerokoval. Požiadal o maximálne zníženie stavu diviačej zveri z dôvodu bezprostredného ohrozenia obyvateľov, ale aj z dôvodu, že sa k hranici SR nebezpečne priblížila "prasačia chrípka," ktorú diviaky roznášajú. Podľa slov Loveny je diviačia zver v okolí MČ neustále eliminovaná a klesla už o polovicu. Zároveň sa na stretnutí dohodlo, že je potrebné požiadať o spoluprácu OÚ , odbor životného prostredia tak, aby bolo možné územie, ktoré nie je obhospodarované a je útočiskom pre túto zver, vyčistiť a prerušiť tak trasy jej migrácie .