Zjednosmernenie Helsinskej ulice - názor obyvateľov.

15.05.2018

OZNAM   A   VÝZVA

     Oznamujeme obyvateľom bytových domov na Helsinskej ulici a spoločnostiam prevádzkujúcim obchodné a prevádzkové priestory na Helsinskej ulici, že referát dopravy Magistrátu mesta Košice na základe žiadosti obyvateľa Helsinskej ulice a návrhu Útvaru hlavného architekta spracoval návrh na zavedenie jednosmernej premávky na Helsinskej ulici. Tento návrh v grafickom spracovaní dopravného značenia vrátane žiadosti adresovanej mestskej časti Košice – Sídlisko Ťahanovce je v úplnom znení zverejnený na webovej stránke mestskej časti   www.tahanovce.net.

     Mestská časť Košice – Sídlisko Ťahanovce v súlade s obsahom žiadosti  Magistrátu mesta Košice vyzýva obyvateľov Helsinskej ulice a prevádzkovateľov obchodných a prevádzkových jednotiek na Helsinskej ulici, aby sa k zavedeniu jednosmernej premávky na Helsinskej ulici v zmysle predloženého návrhu vyjadrili. Vyjadrenie zašlite na adresu  mutah@tahanovce.sk  v termíne do 15.5.2018.

Ďakujeme za porozumenie

                                                                              MÚ MČ Košice – Sídlisko Ťahanovce

 

 

P.S. V prílohách nájdete materiál, ktorý MČ zaslal Magistrát mesta Košice. 

Dokumenty na stiahnutie
(17.04.2018, veľkosť: 727.53 KB)
(17.04.2018, veľkosť: 494.71 KB)