Pribudne garážový dom na Berlínskej?

13.04.2018

Dnes /13. apríla 2018/ sa stretli zástupcovia firmy ONEKO so zástupcom starostu mestskej časti za prítomnosti vedúceho oddelenia výstavby miestneho úradu MČ, aby predstavili zámer vybudovať garážový dom na Berlínskej ulici. výsledky rokovania, ako aj ďalší postup mestskej časti bude najpravdepodobnejšie odkomunikovaný na najbližšom zasadnutí miestneho zastupiteľstva, ktoré bude v júni.